Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havsöringen fredad under lekperioden

Lekande havsöring

Lekande havsöring. Foto: Henrik Kettunen

Från och med den 1 oktober till och med den 31 december är havsöringen fredad inom 25 fredningsområden på Gotland. Efter flera torra somrar är det nu av stor vikt att så många öringar som möjligt får chans att reproducera sig.

Höst är havsöringstid. Då samlas havsöringen längs den gotländska kusten och väntar på att vattenföringen i åarna och vattenståndet i havet är de rätta så att de kan vandra upp i de åar där de en gång föddes för att fortplanta sig. Under lekperioden är havsöringen fredad, det vill säga förbjuden att fiska, inom 25 fredningsområden som omfattar mynningsområdena för 34 gotländska åar.

Havsöringen har kallats Gotlands silver och lockar många sportfiskare till ön. Fisketurism har blivit en säsongsförlängare för besöksnäringen både på hösten och våren och ger såväl arbetstillfällen som extra inkomster till gotländska företag.

– Det finns alla skäl att slå vakt om den värdefulla resurs havsöringen utgör. Nu är det särskilt viktigt eftersom vi har haft flera torra somrar efter varandra vilket har minskat överlevnaden av havsöringsyngel i alla vattendrag på ön. Vi kan därför anta att det kommer att vara färre havsöringar som kommer tillbaka för sin fortplantning i år och under åren framöver och därför är varje fisk extra viktig, säger länsfiskekonsulent Peter Landergren.

Utanför fredningsområdena är det fortfarande tillåtet att fiska havsöring, men om man fångar en lekfärgad, brun öring så bör den släppas ut igen. Även havsöringar under minimimåttet på 50 cm ska släppas tillbaka.

– Den lekande havsöringen är lösare och sämre i köttet och ingen matfisk. Den bör inte fiskas utan få bidra till ännu fler öringar runt Gotland. Lekfiskarna är lite tåligare än blank öring och klarar därför en återutsättning bättre, men man ska naturligtvis hantera dem varsamt och i möjligaste mån undvika att lyfta fisken ovanför vattenytan, säger Peter Landergren.

Under fredningstiden kommer utökad fisketillsyn att ske för att kontrollera att fredningsbestämmelserna respekteras.

Kontakt