Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång för Klimatklivet

I dag öppnar Naturvårdsverket ansökan till investeringsstödet Klimatklivet på nytt. I år finns 750 miljoner kronor att söka till lokala klimatåtgärder och alla, utom privatpersoner, är välkomna att söka.

Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter.

Hittills har 27 gotländska aktörer fått stöd med närmare 29 miljoner kronor till åtgärder som beräknas minska koldioxidutsläppen med ca 14 000 ton per år.

– Klimatklivet togs bort i förra årets budget men kom tillbaka med vårändringsbudgeten, så vi hoppas att de som tidigare funderat på att söka men inte hunnit tar tillvara på möjligheten nu. Det går att söka för alla typer av investeringar som minskar växthusgasutsläppen, exempelvis söker en hel del bostadsrättsföreningar medel för att sätta upp laddstationer för elbilar och många företag byter värmesystem, från fossila till förnybara bränslen, säger länsstyrelsens klimathandläggare Anna Sorby.

Stödet söks på Naturvårdsverkets hemsida och denna ansökningsomgång är öppen 24 september till 23 oktober. Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår fram till mitten av 2023.

Har du en idé om hur ditt företag eller din förening kan bli klimatsmartare? Läs mer och skicka in ansökan på www.naturvardsverket.se/klimatklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller ta kontakt med oss för att få vägledning: anna.sorby@lansstyrelsen.se tel. 010-22 39 386.

Kontakt