Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reserådgivaren: "Att göra lite är bättre än inget alls"

Björn Isaksson, Biogas Öst, och Paula Cederberg Ahlsten, reserådgivare, fanns bland talarna under temadagen.

Björn Isaksson, Biogas Öst, och Paula Cederberg Ahlsten, reserådgivare, fanns bland talarna under temadagen.

Gotland har särskilt goda förutsättningar att vara en testplats för framtidens energisystem. Det anser Björn Isaksson, projektledare vid Biogas Öst, och en av talarna under Hållbara transporters stora temadag under tisdagen.

Ett 60-tal företagare, tjänstemän och politiker slöt upp när projektet Hållbara transporter tog ett helhetsgrepp på hållbara resor och transporter. Temadagen arrangerades i Visby där det talades om bland annat samordnad varudistribution, samspel mellan el, biogas och vätgas liksom kvinnliga yrkeschaufförers perspektiv på branschen.

Temadagen sammanföll även med den Europeiska Trafikantveckan, där Gotland i år är en av de 2 300 deltagande regionerna.

När det gäller att skapa förutsättningar för fordon med alternativa drivmedel har Gotland redan kommit en bra bit på väg. Och förutsättningarna att göra mer är goda. Det konstaterade Björn Isaksson, projektledare vid Biogas Öst, en samverkansorganisation för näringsliv, offentliga aktörer och forskning, verksam i Mellansverige.

– Gotland har i sin drivmedelsstrategi satsat tydligt och offensivt på biogasen. Från den offentliga sidan har det inte satsats lika mycket på el, men det finns goda förutsättningar att gå vidare även med det. Med en modern elbil kommer man cirka 30 mil, och det räcker ganska långt på Gotland. Dessutom finns det många ställen att tanka på, sade Björn Isaksson.

Inom projektet Hållbara transporter erbjuds även reserådgivning. Den riktar sig till arbetsplatser på Gotland och hjälper till att etablera nya, hälsosamma och hållbara resvanor. Reserådgivaren Paula Cederberg Ahlsten ger redan stöttning till några arbetsplatser, men söker fler.

Den vanligaste förflyttningen som människor gör i sin vardag är att ta sig till och från jobbet. Många har kanske inte något alternativ till att välja bilen, medan andra faktiskt har det. Alternativen kan vara buss, cykel, gång eller samåkning med andra, konstaterade Paula Cederberg Ahlsten.

Både den anställda och arbetsgivaren kan göra vinster, men det gäller att sätta upp rimliga mål för sig själv, och att inte känna sig nedbruten om man någon dag måste välja bilen framför miljövänligare alternativ.

– Att göra lite grann är bättre än att inte göra något alls. Börja med att cykla till jobbet en dag i veckan, bygg sedan på med två. Det är beteendeförändringen som är nyckeln, sade reserådgivaren.

En arbetsgivare som underlättar möjligheten till ett hållbart resande uppfattas som mer attraktiv, hävdade Paula Cederberg Ahlsten.

– Arbetspendling kan kanske bli en del av arbetstiden. Arbetsgivaren kan skaffa förmånscyklar och se till att det finns cykelställ vid arbetsplatsen. Eller sänka tröskeln för personalen att ta bussen genom att sätta upp busstidtabellen på anslagstavlan, eller varför inte subventionera busskortet och låta de anställda jobba hemma emellanåt.

När det gäller trådlösa elvägar på allmän väg ligger Gotland längst fram i världen. I höst ska en drygt fyra kilometer lång provsträcka anläggas mellan Östercentrum i Visby och flygplatsen. I sommar är det tänkt att flygbussen ska kunna använda tekniken, som bland annat bygger på transformatorstationer som placeras ut längs sträckan så att fordonen kan laddas under färden.

– Elvägarna gör exempelvis att man kan minska storleken på batterierna, upplyste Alec Arho Havren, medgrundare till konsortiet Smartroad Gotland.

Några av talarna berättade om transportbranschen ur kvinnors perspektiv, en bransch som i många delar är mansdominerad.

– Det finns en koppling mellan jämställdhet och ökad lönsamhet i bolag. Mångfald leder till bättre resultat, och både kvinnor och män trivs bättre om de får arbeta i könsblandade grupper, sade Sofia Nordström, jämställdhetsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.


Mer information om projektet Hållbara transporter och reserådgivning hittar du här:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag/miljo/energi-och-klimat/hallbara-transporter.html

Mer information om den Europeiska trafikantveckan:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/nyheter-och-press/nyheter---gotland/2019-09-12-flanking-folkhalsa-och-hallbara-transporter-en-odesfraga.html


Anna Sorby, projektledare för Hållbara transporter, och Lisa Bratt, moderator för temadagen.

Anna Sorby, projektledare för Hållbara transporter, och Lisa Bratt, moderator för temadagen.

Kontakt