Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

 Pengar till miljö och natur

I dag lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.
- För länsstyrelsernas del innebär budgetförslaget bland annat en förstärkning till områden som miljötillsyn och naturvård, konstaterar landshövding Anders Flanking.

I budgetpropositionen redovisar regeringen sitt samlade förslag till hur statens utgifter ska fördelas mellan olika verksamheter. Dagens budgetförslag innehåller en allmän förstärkning på 42 miljoner kronor för miljötillsyn samt en förstärkning på 15 miljoner kronor för primärproduktionskontroll, alltså tillsyn av livsmedelsproducenter.

Inom miljöområdet föreslås rikstäckande satsningar på närmare en miljard kronor.
Pengarna kommer att gå till olika miljö- och naturvårdsåtgärder som exempelvis skydd och skötsel av värdefull natur, både på land och till havs. Lokala åtgärder för att motverka övergödning samt minskad plastanvändning är också prioriterade områden.

- Jag konstaterar att det är satsningar som på olika sätt kommer Gotland till del, bland annat kommer Bergmancenter på Fårö få ett statligt stöd på 1,5 miljoner kronor om året. Hur dagens budgetförslag kommer att påverka länsstyrelsens fortsatta arbete är ännu inte utrett, säger Anders Flanking.

När det gäller totalförsvarssatsningen i Sverige kommer regeringen under hösten att återkomma till riksdagen med en försvarspolitisk proposition utifrån försvarsberedningens rapport.

Kontakt