Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enkät om totalförsvaret väntar tusentals gotlänningar

Ta chansen att bidra till ett starkare Gotland, om du blir en av de utvalda som får hem enkäten om totalförsvaret!

Ta chansen att bidra till ett starkare Gotland, om du blir en av de utvalda som får hem enkäten om totalförsvaret!

Nu ska gotlänningarnas inställning till totalförsvaret undersökas. I mitten av september kommer hela 4 800 personer skrivna på Gotland att få hem en enkät i sina brevlådor.

I slutet av 2017 gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att stärka totalförsvaret på ön. Som en del av detta arbete skickar nu länsstyrelsen i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, ut enkäten ”Gotlänningars attityder och beteenden i kris och krig”.

I den finns bland annat frågor om:

* Vilken beredskap tror man att det gotländska samhället har att klara olika kriser?
* Vad oroar sig gotlänningar för mest? Exempelvis elavbrott, klimatförändringar eller krig?
* Finns det stöd hos gotlänningen för satsningarna som görs inom det civila och militära försvaret?
* Hur villiga är man att bidra till totalförsvaret?
* Vilken hemberedskap har man? Vilka förväntningar finns om stöd från myndigheter?
* Finns det folkligt stöd för statliga interventioner som exempelvis ransonering och lagring?
* Vilken uppfattning har man om att vi i Sverige blir utsatta för påverkanskampanjer?

Utskicket går till 4 800 personer skrivna på Gotland, vilket betyder att enkäten når ungefär var tionde gotlänning över 18 år.

– Skälet att den går ut till så många är att vi vill få ett svarsunderlag som är så väl förankrat som möjligt bland gotlänningarna. Vi vill ge många chansen att komma till tals. Ju fler som gör en insats och svarar på enkäten, desto bättre underlag får vi i vårt fortsatta arbete med att göra vårt samhälle tryggare, säger Amy Rankin, kris- och beredskapshandläggare vid länsstyrelsen.

En del av frågorna har sin motsvarighet i en nationell enkät som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, gjorde hösten 2018. Genom att använda en del av FOI:s frågor kan länsstyrelsen jämföra de lokala enkätsvaren med riket i stort.

– Vi har också ett Gotlandsperspektiv i många av frågorna för att bättre förstå de lokala attityderna och beteendena. Det finns till exempel en uppfattning hos en del att gotlänningarna har en ovanligt hög försvarsvilja. Enkäten kan kanske svara på om detta är myt eller fakta, säger Amy Rankin.

Länsstyrelsen räknar med att enkäten kommer att diskuteras hemma vid köksbordet och i arbetsplatsernas fikarum under hösten, och leda till såväl ökad medvetenhet som locka till en vilja att lära sig mer om totalförsvaret, och hur man själv kan bidra till det.

– Enkäten kommer alldeles säkert att leda till många reflektioner. Den kan väcka känslor hos en del och vi funderar över om dessa ser olika ut beroende på kön, ålder, om man är stads- eller landsbygdsbo. Eftersom totalförsvaret rör alla grupper i samhället är det också viktigt att nå ut till dem, säger Sofia Nordström, jämställdhetsstrateg vid länsstyrelsen.

Enkätundersökningen avslutas i mitten av november. I början av nästa år räknar länsstyrelsen med att kunna presentera ett resultat.

– Vi ser med spänning fram emot resultatet. Jag hoppas att alla som valts ut att svara på enkäten gör det, eftersom de därmed bidrar till att göra Gotland lite starkare i vardag och i kris, säger Peter Molin, länsråd.

Kontaktperson:

Amy Rankin, kris- och beredskapshandläggare,
Länsstyrelsen i Gotlands län
Tel: 010-22 39 409
amy.rankin@lansstyrelsen.se

Kontakt