Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande
av två nya naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 9 september 2019 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservaten Hinser och Västerhuse.

Naturreservatet Hinser berör fastigheten Gothem Hinser 1:28. Naturreservatet Västerhuse berör fastigheten Hangvar Skälstäde 1:33.

De fullständiga besluten med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till gotland@lansstyrelsen.se
eller Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter det att kungörelsen publicerats i ortstidning. Diarienummer 511-2417-18 bör anges för naturreservatet Hinser och diarienummer 511-2868-17 bör anges för
naturreservatet Västerhuse.

Kontakt