Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flanking: "Folkhälsa och hållbara transporter en ödesfråga"

Lotta Israelsson, HR-direktör vid Region Gotland, och Anders Flanking, landshövding, gör gemensam sak och väljer cykeln under den Europeiska trafikantveckan.

Lotta Israelsson, HR-direktör vid Region Gotland, och Anders Flanking, landshövding, gör gemensam sak och väljer cykeln under den Europeiska trafikantveckan.

Landshövding Anders Flanking och Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson gör gemensam sak för folkhälsan och hållbart resande. Under den Europeiska trafikantveckan väljer de cykeln före bilen.

Europeiska trafikantveckan (European Mobility Week) arrangeras årligen 16-22 september på ett stort antal platser i Europa, där varje ort utformar sina egna aktiviteter. Den här gången deltar över 2 300 regioner fördelade på 48 länder i kampanjen, som syftar till att förbättra folkhälsan och uppmuntra till hållbara transporter. I år är temat säker cykling och gång med uppmaningen ”Ta klivet – börja gå!”

I år deltar även Gotland, och här bjuds bland annat på föreläsningar om samåkning, cykelsäkerhet, kollektivtrafik och luftkvalitet, liksom möjligheten att prova elcyklar.

– Folkhälsa, hållbara resor och transporter är viktiga frågor för vårt samhälle, ja de är till och med ödesfrågor för vår framtid. Det handlar om vilken värld vi vill skapa för oss själva och våra efterkommande, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Anders Flanking och Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson har därför bestämt sig för att under så många dagar som möjligt välja att cykla eller promenera under Trafikantveckan.

– En sådan här kampanj väcker nog tankar hos många, och kan förhoppningsvis också inspirera till nya beteenden. Det handlar inte nödvändigtvis om att helt sluta åka bil, utan om att kanske välja bussen när det är möjligt, eller att promenera eller cykla om man exempelvis bara ska färdas en kortare sträcka, säger Anders Flanking.

Under Trafikantveckan diskuteras hållbara sätt att resa, liksom vilka utmaningar vi står inför på ön.

– Jag tycker att det är viktigt att Gotland deltar i Europeiska trafikantveckan och uppmärksammar dessa frågor här på ön. Självklart vill jag vara med och bidra, och hoppas att fler hänger med på att gå eller cykla under veckan, säger Lotta Israelsson, HR-direktör.

Framkomlighet och transporter, cykling och gång är frågor som rör både stad och landsbygd. Alla på Gotland kanske inte har möjlighet att ta cykeln eller gå till jobb och skola – men alla har möjlighet att utforska sina närområden. Finns det några fina promenadstråk i din hemtrakt eller en trevlig cykelstig i skogen? Känner du att det saknas säkra och bra möjligheter för dig att ta dig fram där du bor? Trafikantveckan är rätt tillfälle att dela med sig av sina tankar kring dessa frågor.

– Trafikantveckan är ett bra tillfälle att sätta mobilitetsfrågan på agendan och medvetandegöra om hälsa och klimat. Viktigt är också att belysa att veckan inte bara handlar om livet i stan, utan alla på Gotland omfattas av dessa frågor, betonar Lotta Israelsson.


Kontaktperson:

Paula Cederberg Ahlsten, reserådgivare i projektet Hållbara transporter,
Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 0498-26 96 93

E-post: paula.cederberg-ahlsten@gotland.se

Kontakt