Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat i Gothem och Hangvar

Västerhuse Magnus Martinsson

Naturreservatet Västerhuse

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda två nya naturreservat på Gotland, Hinser i Gothem och Västerhuse i Hangvar.

– De båda naturreservaten består av gammal barrskog på kalkrik mark. I och med reservatsbildningen skyddas skogarnas höga biologiska värden samtidigt som områdena blir en tillgång för friluftslivet, säger naturvårdshandläggare Magnus Martinsson.

Naturreservatet Hinser ligger bredvid den välkända fågelsjön Storsund på östra Gotland. Skogen i Hinser är gammal och har en mångfald av arter som är typiska för kalkbarrskogar. I reservatet finns flera stigar, bland annat en som leder besökaren ut på en spång över den norra delen av sjön Storsund. Via spången kan besökaren vandra vidare in i naturreservatet Storsund.

I naturreservatet Västerhuse har djur gått fritt och betat i skogen under lång tid. Skogen är ett fint exempel på en äldre barrskog där träden har vuxit långsamt. Gamla, knotiga tallar med plattade kronor är bara några av de karaktärer som visar att det är en gammelskog. Det speciella brukandet av skogen har skapat en variation av livsmiljöer för djur, växter och svampar.

– Skogen i Västerhuse ska skötas med fortsatt bete och det finns planer på en naturstig där besökarna kommer kunna uppleva olika naturmiljöer och lära sig mer om områdets arter och kulturmiljö, säger Magnus Martinsson.

Kontakt