Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En övning i att stärka Gotlands motståndskraft

Den här veckan har det arbetats för högtryck vid flera av de myndigheter som på olika vis har avgörande betydelse för totalförsvaret. Lärdomarna ligger till grund för nästa års storövning.

Totalförsvaret är under uppbyggnad och tillsammans stärker vi Gotland.
Det är ett enkelt sätt att sammanfatta varför en rad myndigheter och organisationer under ett par dagar denna vecka genomfört regional samverkansövning, eller RSÖ 2019, som den också kallas.

– Det är mycket spännande att samla så många aktörer i en och samma totalförsvarsövning. Senast något liknande gjordes på Gotland var på 1990-talet, säger Johan Lundberg, lokal övningsledare vid länsstyrelsen.

Totalförsvaret på Gotland bygger på nätverket Krissamverkan Gotland, där Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands regemente med Sjöbevakningscentralen, Region Gotland, Polisen och Kustbevakningen ingår. Dessa har tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer under 3-4 september övat bland annat beslutskedjor och prioriteringar av samhällets resurser, både under samhällsstörning och höjd beredskap. RSÖ 2019 har inte innehållit några fältmoment, utan har varit en ren stabsövning.

Varje myndighet har övat inom sina respektive staber, som sedan samverkat med varandra. Händelseförloppet i scenariot har drivits fram av ett så kallat motspel, som agerat exempelvis media, privatpersoner och övriga myndigheter och organisationer.

– En övning av det här slaget är naturligtvis mycket lärorik för oss alla. Genom att öva vår förmåga att samverka under pressade förhållanden ökar vi Gotlands motståndskraft, konstaterar Johan Lundberg.

I vår arrangeras den stora nationella totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Veckans regionala samverkansövning lägger en grund för den.FAKTA TOTALFÖRSVARET:

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Mer information om TFÖ 2020

Kontakt