Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårsvämmyggan konstaterad på flera platser

Nu är den preliminära rapporten efter förra veckans mygginventering klar. Rapporten visar att vårsvämmyggor har konstaterats vid 13 av de 14 platser som undersökts.
– Utifrån mätningarna kan vi göra antagandet att myggan är etablerad och spridd över norra Gotland och på Fårö, säger Anders Lindström, forskare och myggexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Totalt hittades 2628 vårsvämmyggor, vilket är långt under gränsvärdena för bekämpning.

– En lämplig åtgärd för framtida bedömningar är att Statens veterinärmedicinska anstalt gör nya mätningar under nästa sommar i samband med kläckningsperioden, säger Anna-Lena Fritz, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Förra veckans mätningar genomfördes på 14 platser, från Slite till Fårö. I samband med inventeringen hittades även en ny stickmygga som inte tidigare konstaterats på ön, nämligen skogsfågelmyggan, Culiseta morsitans.

– Vi har letat på platser som vi vet är gynnsamma för stickmyggor. Om vårsvämmyggan kommer att vara ett årligt återkommande problem är ännu för tidigt att säga, men det är rimligt att tro att myggan på sikt kan komma att sprida sig söderut till platser där förutsättningarna finns, säger Anders Lindström.

I samband att mätningarna startade uppmanade länsstyrelsen också medborgare som upplevt omfattande problem med myggan att höra av sig till myndigheten.
– Vi har fått in ett flertal rapporter från norra Gotland och Fårö och vill härmed passa på att tacka de som hört av sig, rapporterna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att kartlägga vårsvämmyggan på Gotland, säger Anna-Lena Fritz och får medhåll av Anders Lindström:

– Det är positivt att länsstyrelsen agerat snabbt och tagit hjälp av oss och allmänheten för att kartlägga utbredningen, det ger oss goda förutsättningar för att kunna göra fortsatta bedömningar av myggsituationen på ön, avslutar han.

Vid följande platser har vårsvämmyggan konstaterats:


 • Puttersjaus
 • Fardume
 • Kyllaj
 • Lau
 • Tvärlingsmyr
 • Ojnaremyr
 • Grankulla myr
 • Limmorträsk
 • Lillträsk
 • Strå/Hauträsk
 • Sund
 • Hässleänget
 • Langmyr

Frågor och svar
Hur känner man igen en vårsvämmygga?
Den är en ganska liten mygga med ett påträngande beteende. Den saknar band på bakkroppen men har istället ljusa trianglar på bakkroppens sidor och ett mörkt streck på ryggen.

Vad är en vårsvämmygga?
Det finns flera arter översvämningsmygg. Aedes sticticus är ofta den vanligaste arten som orsakar problem för människor.

Var finns myggan på Gotland?
Vårsvämmyggor har konstaerats på norra Gotland och på Fårö.

Hur lever myggan?
Äggen kläcks i områden som tidigare översvämmats och när vattentemperaturen är minst åtta grader. Alla ägg kläcks inte samtidigt så under en regnig sommar kan flera generationer myggor kläckas. Honorna lever en dryg månad efter kläckning och kan suga blod och lägga ägg vid flera tillfällen. Äggen kan överleva under flera år. De flyr inte sol och är aktiva mitt på dagen, där de kan flyga i stora mängder fem till tio kilometer från kläckningsplatsen.

Hur har myggorna kommit till Gotland?
Myggforskare har sett att myggorna sprider sig i landet, men hur de kommit till Gotland kan vi inte svara på.

Hur stor är förekomsten?
Det får inventeringen och kartläggningen som nu inleds utvisa. Att få en totalbild av förekomsten kan ta tid.

Hur går en inventering till?
Vi placerar ut myggfällor och mäter antalet fångade myggor per dygn.

Vad kan man göra för att bekämpa myggan?
Det som görs är att man bekämpar myggan med ett biologiskt medel, röjning kan vara en annan metod. Vilken metod man använder beror på hur utbredningen ser ut.

Vem är det som beslutar om bekämpning?
Naturvårdsverket ger dispens för bekämpning från luften.

Vem är ansvarig för att bekämpa myggan?
Det är svårt att svara på den frågan då ansvaret kan vara delat. I området kring Dalälven och Klarälven har kommunerna tagit ansvar för frågan.

Vad gör man för att skydda sig?
Det man kan göra är att klä sig med heltäckande kläder och använda myggmedel eller myggfällor.

Är myggan farlig?
Nej, men när de är många så skapar de obehag.

Vad gör länsstyrelsen?
Länsstyrelsen har initierat den första inventeringen som utfördes av Statens veterinärmedicinska anstalt. Länsstyrelsen har också samlat in rapporter från medborgare som upplevt problem med besvärande myggor. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att bevaka forskningsläget vad gäller bekämpning och andra långsiktiga åtgärder.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss