Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotland laddar inför Totalförsvarsövning 2020

Rekognocering inför kommande övningar på Gotland.

Rekognocering inför kommande övningar på Gotland.

För Gotland räcker det inte med de fyra olika övningsaktiviteterna som ingår i Totalförsvarsövning 2020. Redan i september i år arrangeras en regional samverkansövning på ön.

– Vi vill få ut det mesta av Totalförsvarsövningen, säger länsstyrelsens lokala övningsledare på Gotland, Stefan Kindblad. Vi ser vår regionala övning som ett led i att höja kompetensen och förbereda oss för Totalförsvarsövningen. Vi har dessutom ett särskilt regeringsuppdrag tillsammans med Försvarsmakten som innebär att vi skall ta fram en modell för det nya totalförsvaret som kan fungera som stöd för andra län. Denna modell skall vara uppbyggd och övad på Gotland innan utgången av 2020.

Den regionala övningen blir också en möjlighet att påminna gotlänningarna om att totalförsvaret byggs upp igen.

– Vår övning innehåller inga fältmoment. Det är en simuleringsövning där vi övar händelser i fred första dagen och händelser under höjd beredskap andra dagen, berättar Stefan Kindblad. Gotlänningarna kommer inte att märka av övningen i vardagen. Men däremot var vi ute på ett tidigt stadium och berättade om övningen, det följer vi upp både precis innan övningen och efteråt.

Länsstyrelsen i Gotlands län har en arbetsgrupp som arbetar med övningen, deltar i centrala planeringskonferenser och i aktiviteternas skrivarstugor men är naturligtvis också mycket engagerad i det som konkret kommer att hända på Gotland.

Totalförsvarsövning 2020 innehåller fyra övningsaktiviteter som är spridda från hösten 2019 till december 2020. Fokus för Gotland är aktiviteten som handlar om regional och lokal samordning samt den aktivitet som rör samverkan i fält där sjukvård, transporter och energi blir viktiga frågor. Just nu planeras en rekognoscering för fältmomenten som förutom de civila delarna innehåller stridsfordon, flyg och fartyg från Försvarsmakten.

– Vi har det bra som består av en kommun och redan har ett etablerat samarbete i det vi kallar Krissamverkan Gotland. Varje fredag träffas vi från Länsstyrelsen, Polisen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Region Gotland och Trafikverket, berättar Stefan Kindblad. Det samarbetet bygger vi nu vidare på. Näringslivet liksom frivilligorganisationerna är aktiva och positiva. Det betyder mycket för totalförsvaret.

– För oss är Totalförsvarsövningen väldigt viktig, påpekar Stefan Kindblad. Men den är också en utmaning eftersom de olika övningsaktiviteterna har olika utformning och innehåll. Planeringen är lång och komplex och alla inblandade har inte övningsvana. Det tar tid och det kräver tålamod.

Men Stefan Kindblad menar att alla han möter har förståelse för att vi behöver bygga upp totalförsvaret men också öva på hur samhället tillsammans svarar på ett angrepp mot Sverige. Det är få aktiva kvar med kompetens från den tiden när det fanns ett utbyggt totalförsvar och sedan dess har samhället förändrats och till exempel har ledning av myndigheterna centraliserats, det i sin tur påverkar hur man leder i stärkt beredskap.

Kontakt