Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårsvämmygga har konstaterats på Gotland

 

Vårsvämmygga

Vårsvämmygga. Foto: Anders Lindström

Stickmyggor av samma art som bekämpats i nedre Dalälven har konstaterats på norra Gotland. Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans med entomologer kunnat konstatera att det förekommer stickmyggor av arten Aedes sticticus på Gotland.

- Det är första gången som myggan konstaterats på Gotland. Vi har nu bett Statens veterinärmedicinska anstalt om hjälp med att göra en inventering för att ta reda på hur stor populationen är, säger Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen.

Under dagen kommer fem myggfällor att sättas upp i trakterna kring Fardumeträsk, Bästeträsk och Hau träsk.

- Genom att mäta antalet fångade myggor kan vi beräkna hur stor förekomsten är, det är först när vi vet hur stor populationen är som vi kan ta ställning till vilka eventuella åtgärder som ska vidtas. Det troliga är att myggan funnits på Gotland under en längre tid utan att ställa till problem, säger Anders Lindström, myggexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

De mätningar som nu görs kommer förhoppningsvis ge en fingervisning om utbredningen.

- Om det blir gynnsamt väder för myggen även nästa sommar kan vi få en bättre bild av situationen, då vi kan mäta i samband med kläckningen.

Exakt hur myggan tagit sig till Gotland kan Anders Lindström inte svara på:

- Det vi sett är att vårsvämmyggan på senare tid spridit sig över landet. Vi vet inte orsaken, men klimatförändringarna är en tänkbar orsak.

Vårsvämmyggan lägger sina ägg i marken i områden som översvämmas regelbundet. Äggen kläcks när vattnet stiger och vattentemperaturen är minst åtta grader. Under en regnig sommar kan flera generationer myggor kläckas. Äggen kan överleva i flera år. Myggorna flyr inte sol och är aktiva även mitt på dagen.

- De kan flyga i stora mängder 5 till 10 kilometer från kläckningsplatsen. Myggorna är inte farliga men då de blir många kan de vara väldigt besvärande, säger Anders.

Vad gör man för att skydda sig?

- Om man upplever obehag kan man klä sig med heltäckande kläder och använda myggmedel eller myggfällor, säger Anders Lindström.

Den som upplevt omfattande problem med stora mängder mygg kan rapportera förekomsten till länsstyrelsen, anna-lena.fritz@lansstyrelsen.se

- Myggsäsongen börjar lida mot sitt slut så vi är även intresserade av att få in uppgifter från i somras, säger Anna-Lena Fritz.

Resultatet av veckans mätningar kommer att presenteras i slutet av augusti.

Frågor och svar

Hur känner man igen en vårsvämmygga?
Den är en ganska liten mygga med ett påträngande beteende. Den saknar band på bakkroppen men har istället ljusa trianglar på bakkroppens sidor och ett mörkt streck på ryggen.

Vad är en vårsvämmygga?
Det finns flera arter översvämningsmygg. Aedes sticticus är ofta den vanligaste arten som orsakar problem för människor.

Var finns myggan på Gotland?
Enligt uppgifter vi fått från myggforskaren Anders Lindström på SVA så är det första gången arten identifierats på norra Gotland.

Hur lever myggan?
Äggen kläcks i områden som tidigare översvämmats och när vattentemperaturen är minst åtta grader. Alla ägg kläcks inte samtidigt så under en regnig sommar kan flera generationer myggor kläckas. Honorna lever en dryg månad efter kläckning och kan suga blod och lägga ägg vid flera tillfällen. Äggen kan överleva under flera år. De flyr inte sol och är aktiva mitt på dagen, där de kan flyga i stora mängder fem till tio kilometer från kläckningsplatsen.

Hur har myggorna kommit till Gotland?
Myggforskare har sett att myggorna sprider sig i landet, men hur de kommit till Gotland kan vi inte svara på.

Hur stor är förekomsten?
Det får inventeringen och kartläggningen som nu inleds utvisa. Att få en totalbild av förekomsten kan ta tid.

Hur går en inventering till?
Vi placerar ut myggfällor och mäter antalet fångade myggor per dygn.

Vad kan man göra för att bekämpa myggan?
Det som görs är att man bekämpar myggan med ett biologiskt medel, röjning kan vara en annan metod. Vilken metod man använder beror på hur utbredningen ser ut.

Vem är det som beslutar om bekämpning?
Naturvårdsverket ger dispens för bekämpning från luften.

Vem är ansvarig för att bekämpa myggan?
Det är svårt att svara på den frågan då ansvaret kan vara delat. I området kring Dalälven och Klarälven har kommunerna tagit ansvar för frågan.

Vad gör man för att skydda sig?
Det man kan göra är att klä sig med heltäckande kläder och använda myggmedel eller myggfällor.

Är myggan farlig?
Nej, men när de är många så skapar de obehag.

Vad gör länsstyrelsen?
Länsstyrelsen har kontaktat Statens veterinärmedicinska anstalt för att få hjälp med en inledande inventering som förhoppningsvis kan ge en del svar när det gäller omfattning och utbredning av myggans förekomst.  Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att bevaka forskningsläget vad gäller bekämpning och andra långsiktiga åtgärder.


Vårsvämmyggans livscykel. Illustration Disa Eklöf

Kontakt