Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotlands besöksnäring plastbantar

Kvinna sätter upp information om kampanjen Gotland plastbantar

Besökare på ön nås just nu av information om hur man kan bidra till att minska spridningen av plast till natur och hav. Satsningen är en del i projektet Gotlands besöksnäring plastbantar som drivs av länsstyrelsen.

På Visby flygplats, Destination Gotlands båtar, Tofta strand, i Röda korsets lokaler och på naturum i Vamlingbo informeras under sommaren om hur vår miljö påverkas av vårt plastanvändande. I utställningen ges tips om hur vi alla kan bidra till att minska spridningen av plast till natur och hav.

Skylt på Tofta strand som informerar om plastbantningen.

9 av 10 skräpföremål som hittas på stränderna är av plast. Plasten i naturen försvinner inte utan den finfördelas istället till allt mindre bitar, mikroplaster. Forskning visar att många djur äter mikroplastpartiklar, och att dessa partiklar på så sätt förs uppåt i näringskedjan.

– Med utställningen vill vi bjuda in alla att bli en del i plastbantningen, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen. Tre snabba tips som vi ger till gotlänningar och besökare är att avstå från plast, speciellt engångsartiklar, att använda de plastföremål man har många gånger och att återvinna. Ta med dig allt från utflykten och lägg det i rätt återvinningskärl.

Information om plastbantningen på naturum Gotland.

Förhoppningen är att informationsinsatsen, som är en av tre delar i projektet Gotlands besöksnäring plastbantar, ska bidra till en ökad efterfrågan på Gotland som ett hållbart besöksmål. De andra delarna av projektet riktar sig till företag kopplade till besöksnäringen samt Almedalsveckan.

– Det är besöksnäringen på Gotland som efterfrågade projektet. Plast kan på flera sätt vara ett fantastiskt material, men kunskapen om dess negativa sidor börjar nu bli allmänt kända. Företag på ön efterfrågar vägledning i vilka val de ska göra om de vill minska miljöpåverkan från material och hur de kan arbeta strategiskt med frågan, säger Agneta Green.

I höst erbjuder plastbantningsprojektet därför aktörer ökad kunskap kring engångsartiklar och plast för att bidra till långsiktigt ändrade beställningsmönster för mer hållbara val vid inköp och därigenom minskad plastanvändning. Ett samarbete finns etablerat med Gotlands förenade besöksnäring men även företag som inte ingår där är välkomna att delta. Länsstyrelsen samarbetar också med Röda korset och Studieförbundet Vuxenskolan som tar emot studiebesök på temat materialflöden, återbruk och hållbarhet.

Även arrangörer av evenemang under Almedalsveckan erbjuds att ta del av kunskap inom området och under årets Almedalsveckan genomfördes undersökningar och ett seminarium för att integrera plastfrågan som en del av utvecklingen mot en fossilfri Almedalsvecka.

Länsstyrelsen har beviljats 827 230 kr i medel från Naturvårdsverket för att under 2019 arbeta med att minska spridningen av plast till natur och hav. På www.lansstyrelsen.se/gotland/gotlandplastbantar kan du läsa mer om hur plasten påverkar vår natur och hitta länkar till hur du kan hjälpa till att minska användandet av plast. 

Kontakt