Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spännande myntfynd i Stenkyrka

Mynt som hittats i Stenkyrka på Gotland

I samband med en picknick tidigare i somras såg ett semestrande par något av metall som låg och skräpade på stranden. De tog med sig föremålet hem till fastlandet för att lämna det till återvinningen, men började då fundera på om det verkligen var något som skulle kastas. Kunde det vara ett gammalt mynt?

Upphittarna fotograferade föremålet och skickade bild och beskrivning till länsstyrelsen, där ärendet landade på kulturmiljöhandläggare Therese Lindströms bord.

– Visst var det ett gammalt mynt! Det ville vi absolut titta på, och jag frågade om upphittaren hade möjlighet att lämna in det hos närmaste länsstyrelse. Men hon tyckte att det här var så spännande att hon valde att boka in en ny resa till Gotland och lämna över myntet till oss personligen, berättar Therese Lindström.

Myntet undersöks under lupp.

Tillsammans med sin syster kom upphittaren i förra veckan till Gotland och lämnade in fyndet. Myntet mättes och vägdes och studerades under lupp och systrarna fick höra några första teorier om vad det kan tänkas ha för ursprung. Till sin hjälp för att identifiera myntet har länsstyrelsen haft Kenneth Jonsson, professor i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet.

– Myntet kommer från Spanska Nederländerna, är av silver och kan dateras till andra halvan av 1500-talet eller till 1600-talet. Det gör det till ett ganska ovanligt myntfynd på ön. Gotland är världens fyndrikaste område för mynt, men det brukar röra sig om vikingatida fynd, säger Kenneth Jonsson.

Myntet vägs

Länsstyrelsen bedömde även fyndplatsen som så pass intressant att den var värd att undersöka närmare. En arkeolog fick i uppdrag att göra en första genomsökning av platsen och fann då ytterligare tre mynt. Två av mynten är svenska 2-marksmynt från 1650-1660-talet, det tredje är för nött för att det ska gå att identifiera.

De fyra upphittade mynten visar tecken på att ha legat länge i vatten, och Kenneth Jonsson bedömer att de kommer från ett fartyg som förlist i närheten, troligen på 1650-talet. Länsstyrelsen kommer att se över möjligheterna att utföra en marinarkeologisk undersökning i området.

– Varje litet fornfynd är en viktig pusselbit som bidrar med mer information om vår historia. Upphittarna av myntet från Spanska Nederländerna agerade föredömligt och hörde av sig till oss så fort de insåg att det kunde röra sig om ett fornfynd, säger Therese Lindström.

Länsstyrelsen anmäler nu fynden till Riksantikvarieämbetet, och det är de som bestämmer vad som ska hända med upphittarnas mynt framöver, till exempel om det ska lösas in och var det i så fall ska förvaras.

Kontakt