Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt låga grundvattennivåer på Gotland

Droppande vattenkran

Trots den svala och nederbördsrika inledningen på juli månad är grundvattennivåerna fortfarande under eller mycket under de normala på Gotland. Länsstyrelsen uppmanar därför fortsatt fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med vattnet.

Den långvariga torkan under sommaren och hösten 2018 medför ett fortsatt nederbördsunderskott och grundvattennivåerna på Gotland är för årstiden under eller mycket under de normala. De senaste veckornas svalare väder med en del nederbörd har varit ett välkommet tillskott till växtligheten och jordbruket men underskottet av vatten är alltså större än så. Nederbörden har också fallit ojämnt över Gotland. Visby har fått ett bra tillskott, medan exempelvis Fårö och Storsudret har fått betydligt mindre regn.

– Grundvattennivåerna förväntas vara som allra lägst i början av hösten, och eftersom nivåerna nu är under de normala för årstiden uppmanar länsstyrelsen till fortsatt sparsamhet även för dem med egen brunn, säger Frida Eklund, vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Sedan 1 april råder bevattningsförbud för alla abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet på Gotland.

Under sommaren 2019 kommer länsstyrelsen fortsätta att hålla samverkanskonferenser där berörda aktörer träffas för att uppdateras om läget kring vattenfrågan. De inbjudna aktörerna är Region Gotland, LRF, Försvarsmakten, turistnäringen samt större vattenförbrukare.

Kontakt