Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver rivningslov

Länsstyrelsen beslutade i juni att överpröva Region Gotlands beviljade rivningslov för tre byggnader på fastigheten Visby Atterdag 6. Länsstyrelsen har nu beslutat att upphäva rivningslovet eftersom det bedöms skada riksintresset för kulturmiljö.

Den 22 maj 2019 beviljade miljö- och byggnämnden rivningslov för en garage-/förrådsbyggnad, en affärslokal och en kiosk vid Södertorg i Visby innerstad. Den berörda fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och är exempel på stadsbebyggelse från medeltid samt 1700-1900-tal.

Länsstyrelsen har i sin överprövning av lovet beslutat att det ska upphävas i sin helhet.

– Fastigheten är en av de sista kvarvarande köpmansgårdarna i Visby med stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde. Vi anser att fastigheten och handelsgårdens samlade byggnadsbestånd har ett sådant värde att rivningslov inte kan ges, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har bedömt rivningslovet både utifrån hela den intakta gårdsmiljön och utifrån respektive byggnad.

– I den samlade och värdefulla gårdsmiljön utgör även enklare byggnader viktiga komponenter med kulturhistoriska värden. Det är ett kulturhistoriskt värde i sig att byggnaderna är låga och har en avskalad utformning eftersom det framhäver platsens mer monumentala byggnader, som ringmuren och intilliggande medeltida bebyggelse, säger Unni Karlsson.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.

Kontakt