Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

38 miljoner kronor till gotländska lantbrukare efter fjolårets torka

Många lantbrukare drabbades hårt av fjolårets torka. Nu är det klart att över 800 lantbrukare på Gotland kommer att få del av Jordbruksverkets krisstöd.

Många lantbrukare drabbades hårt av fjolårets torka. Nu är det klart att över 800 lantbrukare på Gotland kommer att få del av Jordbruksverkets krisstöd.

Över 800 lantbrukare på Gotland har beviljats stöd av Jordbruksverket, efter fjolårets torka. Sammanlagt fördelas drygt 38 miljoner kronor i länet.

I dag den 5 juli betalas strax över en miljard kronor ut till lantbrukare i Sverige som har beviljats krisstöd. Det betyder att cirka 96 procent av de som har sökt stöd får pengar i den första utbetalningen.

– Det är fler än vi vågade hoppas på från början, säger Håkan Wirén, enhetschef på Jordbruksverket.
Nu återstår en del handläggning av de ärenden som på något sätt behöver kompletteras eller utredas. Utbetalningen av dessa ärenden sker löpande varje vecka i takt med att de blir klara. Handläggningen och utbetalningen sköts av Jordbruksverket.

På Gotland handlar det om totalt 816 lantbrukare som delar på 38 325 368 kronor. Det lantbruksföretag som får mest stöttas med 580 443 kronor. Det är främst företag med djurproduktion som får de högsta beloppen. Årets torkstöd betalas även ut till de lantbruksföretag som har svin- och äggproduktion, vilket inte fjolårets torkstöd gjorde.

– Det är glädjande att så många får del av stödet, eftersom vi vet att fjolårets torka slog hårt mot många av Gotlands lantbrukare. Ersättningen är en viktig kompensation för de drabbade, säger Kjell Norman, chef för landsbygdsenheten vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Jordbruksverket har fastställt stödbeloppen för de produktionsgrenar som har rätt att ta del av krisstödet. Några av beloppen har höjts och andra sänkts något i jämförelse med den första prognosen. Jordbruksverkets första prognos baserades på preliminära beräkningar av inkomstbortfall samt preliminära uppgifter över antalet stödberättigande djur och arealer. När Jordbruksverket nu har ansökta uppgifter att basera stödbeloppen på har beloppen ändrats något.

– När det gäller exempelvis produktionsgrenarna gris och fjäderfä så har man sökt för fler djur än vad vi hade räknat med i vår ursprungliga prognos. Det har påverkat de slutgiltiga stödbeloppen något eftersom fler då får dela på stödet, säger Håkan Wirén.

Även delar av den så kallade krisreserven betalas tillbaka – men dessa pengar ska inte förväxlas med krisstödet. EU:s medlemsländer bidrar till denna reserv, som är tänkt att användas vid eventuella kriser inom jordbrukssektorn. Pengarna som inte använts betalas nu tillbaka till lantbrukarna som fick ett avdrag på direktstöden för stödåret 2018. Första utbetalningen av krisreserven blir 12 juli och resterande utbetalningar kommer att göras i höst.

Det är lätt hänt att man förväxlar orden krisreserv med just krisstöd. Jordbruksverket vill därför göra sina kunder uppmärksamma på att det är två olika utbetalningar som nu sker under samma period, vilket gör att man bör läsa beslutsbreven som kommer i samband med utbetalningarna för att se vilken utbetalning man fått.


Fakta om krisstödet:
Efter förra sommarens svåra torka beslutade regeringen om ett krispaket till Sveriges lantbrukare på totalt 1,57 miljarder kronor. 2018 betalades den första delen av krisstödet ut av Jordbruksverket. 400 miljoner kronor i krisstödet 2018 gick till får-, nötkötts- och komjölksproduktionen. Ytterligare 60 miljoner kronor gick till sänkta avgifter för besiktningsveterinärer på slakterier.
Den 5 juli påbörjas utbetalningen av del två av krispaketet som uppgår till 1,08 miljarder kronor. Stödet 2019 är ett kombinerat areal- och djurbaserat krisstöd. 30 miljoner kronor avsätts för utvecklingsprojekt för trädgårdsnäringen.

 

Kontakt