Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Intresset att ersätta fossildrivna bilar kommer att öka markant”

Under sommaren lanseras ett nytt ekonomiskt stöd för laddstationer.

Under sommaren lanseras ett nytt ekonomiskt stöd för laddstationer.

I vårändringsbudgeten tillfördes nya pengar till Klimatklivet och samtidigt införs ett nytt bidrag till laddstationer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. För att förenkla för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser lanseras under sommaren ett helt nytt stöd för icke-publik laddning.

– Att det införs ett enkelt stöd att söka för större fastighetsägare är mycket välkommet, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

– När det finns laddinfrastruktur på plats kommer intresset för att ersätta fossildrivna bilar med laddbara fordon att öka markant. På sikt är målet att transportsektorn ska bli helt fossilfri och vi ser stora fördelar med en elektrifiering av fordonsflottan, fortsätter hon.

Villaägare som vill installera laddstationer ska dock söka så kallat ladda-hemma-stöd hos Naturvårdsverket.

Samtidigt skjuts nya pengar till för Klimatklivet. En första ansökningsomgång kommer att vara öppen 15–28 augusti, och i oktober ges nästa tillfälle att ansöka. Regelverket kring stödet kommer också att revideras med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. Bland annat blir det möjligt för fler att få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser tas bort.

– En styrka med Klimatklivet är att stödet är teknikneutralt. Det viktigaste kriteriet vid fördelning av stödet är hur stor klimatnytta åtgärden förväntas ge. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, desto större chans att få bidrag, säger Agneta Green.

Under sommaren och hösten bjuder länsstyrelsen in till vägledning och informationsträffar om de nya stöden. Bland annat under Energiexpo i När den sista augusti. Länsstyrelsen kommer att berätta om stöden och om vilka regler som gäller kring vilka som kan söka, vad man kan söka stöd för och hur man går till väga för att söka.

– Länsstyrelsen vill gärna stötta företagare och organisationer som vill göra olika typer av klimatinvesteringar. De som är intresserade får gärna kontakta Agneta Green eller mig, säger Anna Sorby, klimathandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Mer information:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag/miljo/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

Agneta Green, energi- och klimatsamordnare, Länsstyrelsen i Gotlands län

agneta.green@lansstyrelsen.se


Anna Sorby, klimathandläggare, Länsstyrelsen i Gotlands län

anna.sorby@lansstyrelsen.se

Kontakt