Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt stor brandrisk på Gotland och öarna omkring

Det kan ta upp till ett dygn innan kolet i grillen är tillräckligt svalt för att inte riskera att orsaka en brand.

Det kan ta upp till ett dygn innan kolet i grillen är tillräckligt svalt för att inte riskera att orsaka en brand.

Region Gotland och räddningstjänsten påminner om att det råder eldningsförbud på Gotland och öarna runt om, och att det är mycket torrt i marken.

De senaste veckornas torra och varma väder på Gotland har lett till att det är torrt en bra bit ner i marken, och att det råder fortsatt stor brandrisk i skog och mark.

– Det mycket välkomna regnet som kommit under tisdagsdygnet har inneburit att ytan på gräs- och skogsmark är våt, men det är fortfarande mycket torrt under ytskiktet. I samband med att värmen återkommer torkar även ytskikten snabbt. Det innebär att det är fortsatt stor risk för gräs- och skogsbränder och det är av stor vikt att alla är försiktiga och hjälper till att minska risken för att bränder startas, säger Dick Svennefelt, Region Gotlands räddningschef.

Eldningsförbud betyder att du inte får använda öppen låga utomhus och att all eldning utomhus är förbjuden. Grillning på fasta grillplatser och på den egna tomten är dock tillåten, men under förutsättning att det inte finns risk för att elden sprids. En fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta eller liknande runt grillplatsen.

Viktigt att tänka på:

• Ha alltid vatten nära till hands så att du kan släcka snabbt om något antänds utanför grillplatsen.

• En cigarett kan glöda trots att du tror att du släckt den. Använd alltid en burk eller liknande och ta med dig dina släckta cigaretter.

• Det kan ta upp till 24 timmar innan grillkolet är tillräckligt svalt för att inte orsaka en brand, så ta hand om kolet på ett säkert sätt och ställ inte en varm grill nära en husfasad.

• Ha släckutrustning nära i de fall du behöver använda en maskin där det finns risk för gnistbildning.

Kontakt