Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Var tionde gotlänning över 18 år kommer att få hem enkäten"

Marlene Andersson och Amy Rankin, länsstyrelsen, och Björn von Sydow, Försvarsberedningen, var några av panelgästerna när totalförsvaret diskuterades.

Marlene Andersson och Amy Rankin, länsstyrelsen, och Björn von Sydow, Försvarsberedningen, var några av panelgästerna när totalförsvaret diskuterades.

I höst går Länsstyrelsen i Gotlands län ut med en stor enkät som ska undersöka gotlänningarnas försvarsvilja. Det och mycket annat kunde besökarna höra om när länsstyrelsen på tisdagen arrangerade flera seminarier på temat totalförsvar.

Tältet i residensets trädgård i Visby var fullsatt och panelerna på scenen avlöste varandra. Målet var att belysa det civila och det militära försvaret - det vill säga totalförsvaret - ur olika perspektiv.

– Det är först när totalförsvaret är starkt som vi har en rejält krigsavhållande förmåga, konstaterade överste Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.

Björn von Sydow är ordförande för Försvarsberedningen, som haft bråda tider de senaste åren. I rapporterna Motståndskraft samt Värnkraft har politikerna i beredningen lämnat förslag på inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret, samt inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret.

Han säger sig vara hoppfull när det gäller invånarnas vilja att göra motstånd, att inte låta sig kuvas i sämre tider, och tar terrorattacken på Drottninggatan i april 2017 som exempel. Många fick svårt att ta sig hem när kollektivtrafiken tillfälligt stängdes av:

– Människor visade handlingskraft och solidaritet. Det togs omedelbara initiativ att stötta varandra. Det gör att jag känner mig optimistisk, sade Björn von Sydow.

Men hur står det till med den gotländska försvarsviljan? Det ska Länsstyrelsen i Gotlands län ta reda på i höst, då enkäten ”Gotlänningars attityder och beteenden i händelse av kris och krig” skickas ut till 4 800 personer på ön.

– Det betyder att ungefär var tionde gotlänning över 18 år kommer att ta emot den. Och om man inte får den själv känner man förmodligen någon som gör det, konstaterade Amy Rankin, kris- och beredskapshandläggare vid länsstyrelsen.

Enkäten skickas ut i samarbete med SCB, och delar av frågorna har tidigare använts av Försvarets forskningsinstitut, FOI, vid liknande nationella enkätundersökningar. Men detta är första gången en så stor undersökning av försvarsviljan görs regionalt i landet.
Genom enkäten ska länsstyrelsen bland annat bilda sig en uppfattning om gotlänningarnas syn på det militära såväl som det civila försvaret, hur förberedd man är på olika samhällsstörningar, och vilka insatser man anser sig vara redo att göra i händelse av krig.

– För att få en så sann bild som möjligt är det mycket viktigt att den som får hem enkäten svarar på den. Vi hoppas att den ska hjälpa till att lyfta frågor kring totalförsvaret i debatten, samtidigt som den ger oss viktiga kunskaper i vårt arbete att utveckla totalförsvaret, till gagn för invånarna, sade Amy Rankin.

Anna Olsson-Bredin, löjtnant vid Gotlands regemente, har sin uppfattning klar när det gäller försvarsviljan på Gotland. När förbandets stridsfordon anlände till ön för två år sedan blev välkomnandet varmt, noterade hon.

– Vi möttes av glada ansikten, hurrarop, applåder och människor som fotograferade. Det kändes mycket bra.

Bland panelgästerna under förmiddagen fanns bland andra även Kicki Scheller, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen på Gotland, som tillsammans med Jerker Svensson, överstelöjtnant vid Gotlands regemente, berättade om den särskilda satsning på utvecklingen av totalförsvaret som görs på Gotland, efter direktiv från regeringen.

Marlene Andersson, jurist vid länsstyrelsen, redde ut vilka lagar som träder i kraft vid höjd beredskap, och hur länsstyrelsen ställer om sitt arbete i syfte att kraftsamla vid en sådan allvarlig händelse:

– Vid högsta beredskap går den övriga ordinarie verksamheten ner till en lägre nivå, berättade hon.

Palle Borgström, ordförande LRF och Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland, gav en bild av den svenska livsmedelsproduktionen, och att det ur ett totalförsvarsperspektiv finns en sårbarhet i att hälften av våra livsmedel importeras från andra länder.

– Vi ska inte tro att det går att öka produktionen i landet i händelse av kris. Vi har lite skämtsamt sagt att vill man invadera Sverige måste man ta med sig egen matsäck, sade Palle Borgström.

Kontakt