Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet vid uttag från länets vattendrag

Det vatten som finns i vattendragen behövs för djur- och växtlivet.

Det vatten som finns i vattendragen behövs för djur- och växtlivet.

Vattenflödena i många av Gotlands vattendrag är just nu mycket låga. Det vatten som finns i vattendragen behövs för att djur- och växtlivet ska klara sig, därför uppmanar länsstyrelsen alla som inte har tillstånd till vattenuttag att undvika uttag från vattendragen.

Den förhållandevis torra våren och försommaren har medfört att vattennivåerna är mycket låga i våra vattendrag. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer nu att uttag från länets vattendrag kan skada allmänna eller enskilda intressen och att man därför bör göra en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Det vatten som finns i vattendragen behövs för att djur- och växtlivet ska klara sig. Länsstyrelsen rekommenderar även sparsamhet med övriga vattenuttag.

– Vattenflödet i många av vattendragen är just nu försumbart. Även de största vattendragen har små flöden, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen.

Att pumpa upp vatten är inte tillåtet om det kan skada allmänna eller enskilda intressen. När flödena är så låga som de är nu kan varje vattenuttag orsaka skada, och summan av många små uttag kan ge stora negativa följder för växt- och djurlivet i åarna. Den som är osäker bör vända sig till länsstyrelsen.

– Prognosen för den närmaste veckan är att vattenflödet kommer att minska ännu mer även om det slår om till svalare och ostadigare väder. Den som har tillstånd eller anmält att ta ut vatten har rätt att göra det i enlighet med villkoren i miljödomen eller anmälan, säger Peter Landergren.

 


Fakta vattenuttag:

Bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsplikt för vattenuttag ur vattendrag finns i kapitel 11 i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det Region Gotland som har bestämmanderätten.


Mer information om hur du gör en anmälan:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag/miljo/vatten/vattenverksamhet.html Länk till annan webbplats.

 

Vid frågor kontakta:

Peter Landergren, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010-223 92 56

E-post: peter.landergren@lansstyrelsen.se

Kontakt