Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Världsarvets g(l)ömda vrak – lockar det turister?

Ska världsarv skyddas och samtidigt tillgängliggöras för turism? Och i så fall, hur bör destinationsutvecklingen se ut? Länsstyrelserna har till årets Almedalsvecka bjudit in marinarkeolog Petra Stråkendal för att föreläsa i frågan. På scen ser vi även Michael Persson Gripkow, Brand & Strategic manager på Visit Sweden.

Går det att locka turism till vad som i mångas ögon uppfattas som kulturlämningar av mindre värde? Välkommen till ett samtal om att bevara, använda och utveckla kulturhistoriska platser. Och hur vi lockar dit turisterna.

Petra Stråkendal håller ett föredrag som ger exempel på hur man kan åskådliggöra Karlskronas världsarv. Här knyts Karlskronas grundande ihop med en skeppsbyggnadsutveckling som under århundraden varit nydanande och som fortfarande pågår. Efter föredraget gästar Visit Swedens Brand & Strategic manager, Michael Persson Gripkow, scenen för ett gemensamt samtal.

– De cirka sextio avsiktligt sänkta vraken beskrivs ibland som ”brädhögar”, men det kulturhistoriska värdet är högt genom både deras berättelser och som fysiska lämningar, säger Petra Stråkendal.

Seminariet äger rum den 3 juli 11.00–11.45 i länsresidensets trädgård, Korsgatan 4 i Visby. Max Landergård är moderator.

Seminariet sänds live på Länsstyrelsen Gotlands Facebooksida Länk till annan webbplats.

Se utökad information om seminariepunkten och dess deltagare i Almedalens programblad Länk till annan webbplats.

För mer information och intervjuer:

Thomas Zielinski

Telefon: 010-223 93 96

E-post: thomas.zielinski@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss