Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlat Gotland mötte SAS via Skype

På torsdagen mötte regionledningen, länsledningen och representanter för näringslivet på Gotland flygbolaget SAS, via Skype. I höst ses parterna på plats i Visby för fortsatt dialog.

Nyligen blev det känt att flygbolaget SAS som trafikerar sträckan Visby/Arlanda beslutat att ta bort den tidiga turen från Visby och den sena turen från Arlanda. Även andra turer skulle beröras av förändringen.

I dag har parterna haft ett första möte via Skype. SAS förklarade då att det inte finns något beslut i frågan, utan att detta bara var ett första inriktningsbeslut.
Regiondirektör Peter Lindvall:
- Upplysningen om att det här var ett inriktningsbeslut var mycket glädjande. Det innebär att det finns förhoppningar från vår sida, att säkra en bra trafik mellan Arlanda och Visby, även framåt.

De gotländska representanterna förklarade att neddragningen skulle påverka både Gotlands utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft.
- Den kartläggning som länsstyrelsen har genomfört visar entydigt att en eventuell neddragning skulle få negativa konsekvenser för de statliga myndigheter som finns på Gotland. Många av de myndigheterna har sitt huvudkontor eller regionkontor på fastlandet, vilket kräver ett frekvent behov av resande. De handlar om att kunna nå Stockholm och andra orter i Sverige över dagen för att kunna bedriva en effektiv verksamhet, säger landshövding Anders Flanking.

Han får medhåll av länsrådet Peter Molin:
- En glesare turlista till och från Arlanda kan också komma att minska Gotlands attraktivitet och därmed försvåra kompetensförsörjningen till de statliga myndigheterna och andra arbetsgivare.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius, sammanfattar mötet så här:
- Dagens möte var mycket positivt. Vi fick en möjlighet att föra fram de synpunkter vi hade och även säkra möjligheten till fortsatt dialog i den här, för hela Gotlands del, viktiga frågan. I höst kommer vi att ha nästa möte med SAS och då blir det ett fysiskt möte här på Gotland.

Kontakt