Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen: "Jag bekymras över beskedet från SAS"

Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Landshövdingen Anders Flanking delar Region Gotlands oro efter flygbolaget SAS beslut att minska antalet avgångar mellan Visby och Arlanda.
– Ö-läget gör att vi är helt beroende av flyg och färjetrafik i våra kommunikationer mellan Gotland och fastlandet, därför bekymras jag över beskedet från SAS, säger han.

När Trafikrådet sammanträdde i onsdags diskuterades SAS planer på förändringar i turlistan. Från oktober försvinner avgångar både på morgnar och kvällar mellan Visby och Arlanda.

Region Gotland har begärt ett möte med SAS under nästa vecka, där även Anders Flanking kommer att vara med.

– Jag önskar att SAS hade haft en dialog med gotländska aktörer innan beslutet, och att de också hade tittat på konsekvenserna för det gotländska samhället, säger han.

Anders Flanking konstaterar att begränsningar i morgonavgångarna kan drabba både privat och offentlig sektor:

– Vi har exempelvis ett antal statliga myndigheter som genom åren lokaliserats till Gotland, och utan bra förbindelser riskerar deras arbete att försvåras.

Länsstyrelsen kommer närmast att ta kontakt med andra statliga myndigheter som finns representerade på Gotland, i syfte att samla in deras synpunkter.Länsstyrelsens ståndpunkt om flyget och SAS beslut om neddragning:

• Flyget är oerhört viktigt för Gotlands kommunikationer med fastlandet och inte minst Stockholmsregionen, och en förutsättning för Gotlands utveckling.

• Arlanda är ett nav för fortsatta flygförbindelser och särskilt mot utlandet.

• Det är gynnsamt både för kvalitet och pris att två bolag trafikerar Visby. Utvecklingen mot en monopolsituation måste undvikas.

• Näringslivet och besöksnäringen liksom den stora statliga sektorn är beroende av goda kommunikationer med flyg mellan Gotland och Stockholmsregionen.

• SAS borde haft en dialog med gotländska aktörer inför ett beslut som påverkat det gotländska samhället negativt.

• Konsekvenserna av ett beslut om neddragning av flygtrafiken till Gotland måste noggrant utredas både för näringslivet och för den statliga sektorn.

Kontakt