Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans stärker vi Gotland

Är du intresserad av att lära dig mer om totalförsvaret? Anmäl dig till konferensen 3 oktober.

Är du intresserad av att lära dig mer om totalförsvaret? Anmäl dig till konferensen 3 oktober.

Försvarsministern Peter Hultqvist kommer, liksom inrikesminister Mikael Damberg och Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Höstens stora totalförsvarskonferens i Visby fokuserar på demokrati, påverkanskampanjer och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Konferensen arrangeras 3 oktober på Wisby Strand, av Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands regemente. Den riktar sig till alla, med syftet är att höja kunskapen och öka engagemanget kring totalförsvaret.

– Vi vill få fler att förstå att totalförsvaret är något som angår alla. Att individer, organisationer, företag och myndigheter alla är en del av det, säger Amy Rankin, kris- och beredskapshandläggare vid länsstyrelsen.

Konferensen pågår från tidig förmiddag till kvällen, och bjuder på flera spännande namn och ämnen. Bland talarna finns bland andra Jack Werner, journalist och författare med specialområde inom källkritik och bemötande av falska uppgifter. Jenny Deschamps-Berger och Bengt Axelsson från Försvarshögskolan, berättar om varför vi har ett totalförsvar, och Mikael Damberg, inrikesminister, talar om krisberedskap. Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio berättar om bolagets särskilda uppgifter i händelse av samhällsstörning och höjd beredskap.

Peter Hultqvist, försvarsminister, Gabor Nagy, ansvarig för totalförsvarsplaneringen vid Högkvarteret och Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, fokuserar på den nationella planeringen av totalförsvaret.

Bland de lokala deltagarna märks bland andra Nancy Yussef, Företagarna, och Anna Törnfelt, LRF. De frivilliga försvarsorganisationerna fyller en mycket viktig funktion i totalförsvaret, och kommer att redogöra för hur de tar sig an uppgiften.

– Dessutom blir det en panelutfrågning om påverkanskampanjer, propaganda och medias ansvar, säger Amy Rankin.Snabbfakta totalförsvaret
Totalförsvaret omfattar det militära och det civila försvaret. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.


Länsstyrelsen på Gotland är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet, och har ett nära samarbete med bland annat Försvarsmakten och Region Gotland när det gäller att stärka motståndskraften på ön.


Tid: Torsdag 3 oktober 2019

Dagsprogram: kl 09.00-15.30. Kvällsprogram: kl 17.00-20.00

Plats: Wisby Strand, Strandvägen 4, 621 55 Visby

Anmälan senast 19 september via länken:

https://link.webropolsurveys.com/EP/7F9271B4B127A05F Länk till annan webbplats.

Har du frågor:

E-post: totalforsvarskonferens2019.gotland@lansstyrelsen.se
eller Amy Rankin, telefon: 010-223 94 09

Tillgänglighet: Hiss, tillgänglig för rullstol, tillgänglighetsanpassad toalett, hörslinga

Övrigt: Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika och enklare lunch

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss