Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler gotländska företag satsar på hållbara transporter

Sverige har som mål att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent innan år 2030.

Sverige har som mål att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent innan år 2030.

Intresset för hållbarhetsfrågor fortsätter att växa hos gotländska företag. Inom EU-projektet Hållbara Transporter märks detta genom att fler företag nu ansluter sig med målet att minska klimatpåverkan från öns transporter.

I mars rapporterade länsstyrelsen att sex transportföretag hade anslutit sig till EU-projektet Hållbara Transporter. Det var Gotlands Åkericentral, Roma Grus, Taxi Gotland, Translast Transport, OSAB och Gotlands lastväxlartransporter som då tagit ett viktigt steg för mer hållbar framtid.

Nu har ytterligare fem företag anslutit sig till projektet, nämligen Limo Gotland, Vildenger Transport, Kranbil Gotland, Gotlands Bilfrakt och Bro Väggarage.

– Att vi på kort tid nästan dubblerat antalet medlemsföretag känns väldigt kul, men det var inte helt oväntat. Många företag har länge uttryckt ett intresse för frågorna och nu tror jag att fler och fler börjar inse fördelarna av att få stöd via projektet, säger Anna Sorby, projektledare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Företagen erbjuds genom projektet konsultstöd, informations- och nätverksträffar samt möjlighet att provköra fossilfria fordon och testa digitala system för trafikplanering. Projektet arbetar samtidigt med att öka efterfrågan på hållbara transporter från beställarnas sida, liksom med att främja hållbar arbetspendling på ön.

Per Vinberg är styrelseordförande i koncernen TEG, där tre av medlemsföretagen ingår:

– Jag ser det som ett naturligt steg för våra företag att gå med i projektet. Oavsett vad resultatet blir så är detta ett sätt att ta ansvar, att vara delaktig och ta till sig av den kunskap som finns. Klimatfrågan är akut och för allas vår överlevnad, för individer och organisationer, behöver vi driva utvecklingen mot ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Det treåriga projektet Hållbara Transporter drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län och finansieras i huvudsak av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond samt Region Gotlands medel för regional tillväxt. Syftet med satsningen är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål; att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent.

Läs mer om projektet:

www.lansstyrelsen.se/gotland/hallbara-transporter

Kontaktperson:

Anna Sorby, projektledare
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 93 86
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se

Kontakt