Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

15 företag har fått vägledning inom energieffektivisering

Glödlampa

Under 2018 och 2019 har små och medelstora företag som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken på Gotland kunnat få råd och stöd om energieffektivisering i samband med ordinarie tillsynsbesök. Hos de besökta företagen har det märkts ett stort intresse för att göra mer, både för miljön och ekonomin.

Ett av målen inom projektet var att hjälpa 15 företag med sin energieffektivisering under 2018-2019, och det målet har nu nåtts.

– De företag som har fått besök har kommit olika långt i sitt energiarbete. Det de har gemensamt är ett stort intresse för att göra mer inom området, både för miljöns och ekonomins skull, säger Javad Ghanei, projektledare på länsstyrelsen.

Javad Ghanei ser projektet som ett startskott där energihushållning så småningom skulle kunna bli en naturlig del av tillsynsuppdraget. Fortsatta uppföljningskontakter med företagen har planerats under 2019.

Kontakt