Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Forskare om elfordon: "Det är en jätteboom nu"

Sara Johansson, Anna Sorby och Lisbeth Dahllöf stod på scenen när elfordonens för- och nackdelar diskuterades på Suderbys.

Sara Johansson, Anna Sorby och Lisbeth Dahllöf stod på scenen när elfordonens för- och nackdelar diskuterades på Suderbys.

Under måndagen och tisdagen fick branschfolk, tjänstemän och andra intresserade lära sig mer om elfordons miljöpåverkan, inom ramen för projektet Hållbara transporter.

Övergången från fossila bränslen till el som drivmedel för fordon diskuteras allt mer. Samtidigt debatteras ofta batteriernas inverkan på miljön, liksom de sociala förhållandena bakom tillverkningen.

– Ett av syftena med de här dagarna har varit att öka kunskapen hos beställarna och transportföretagen. Det säger Anna Sorby, Länsstyrelsen i Gotlands län. Hon är ledare för projektet Hållbara transporter, som är en treårig EU-finansierad satsning där gotländska företag får hjälp att komma igång eller utveckla sitt arbete med att bli energieffektivare, och ställa om till förnybara drivmedel.

Under måndagskvällen samt tisdagen mötte Lisbeth Dahllöf, forskare vid det statliga bolaget IVL Svenska miljöinstitutet, representanter från företag inom bland annat transport- och byggbranschen, liksom tjänstemän, organisationer, politiska partier på Gotland och privatpersoner. Hon redovisade fakta kring fordonssektorns miljöproblem i stort, för- och nackdelar med olika förnyelsebara drivmedel, och passade också på att ta död på några myter kring elfordonen.

– Det har påståtts att det inte lönar sig koldioxidmässigt med elfordon, och att batterierna inte återvinns. Inget av detta stämmer, berättade hon under temadagen på Suderbys i Tofta på tisdagen.

Försäljningen av elfordon ökar kraftigt i flera länder. En stor marknad är Kina. På närmare håll är det Norge som sticker ut.

– Det är en jätteboom nu, konstaterade hon.

Sara Johansson, Geabs dotterbolag Gotlands elnät, redogjorde för möjligheter och begränsningar om större volymer fordon framöver skulle komma att drivas på el. Hon berättade att Gotland ligger långt fram när det gäller miljövänligare produktion av el:

– Gotlands elnät bygger alltid på beställning, aldrig på spekulation. Men jag tror inte vi kan fortsätta så för att lyckas med energiomställningen.

Emil Höglund, produktionschef vid Roma Grus, uppskattade evenemanget:

– Det är bra att det finns deltagare både från branschen och beställarna, det betyder att vi alla hör samma sak.

Bolaget har börjat anpassa sin fordonspark till förnybara bränslen. Emil Höglund konstaterar att miljöprofilering får allt större betydelse i relationen mellan företag och kunder.

– Du kan gå in på nästan vilken hemsida som helst så ser du hur företagen lyfter upp sitt miljöarbete.

Samtidigt är han förvånad över att staten inte ställer tydligare krav på bränslet, när exempelvis transporter ska upphandlas, eftersom det skulle kunna driva fram en utveckling mot miljövänligare fordonsparker.

– Egentligen borde alla stora beställare gå samman om en gemensam målbild, säger han.

Syftet med projektet Hållbara transporter är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus ligger på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning, entreprenad och industri.

I projektet ingår bland annat att genomföra informationsinsatser riktade till både utförare och beställare av transporter, att organisera erfarenhetsutbyte mellan aktörer och att se över möjligheter för en mer hållbar arbetspendling. Projektets reserådgivare stöttar lokala arbetsgivare i att få personalen att välja bort bilen i sin arbetspendling, till förmån för cykel, kollektivtrafik och andra hållbara lösningar.

Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också projektet genom arbetstid.

Kontakt