Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Räddningstjänsten avråder från eldning

Även gnistor från grillning kan vara tillräckligt för att orsaka en okontrollerad brand.

Även gnistor från grillning kan vara tillräckligt för att orsaka en okontrollerad brand.

Räddningstjänsten avråder från eldning då eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt. All eldning sker på eget ansvar.

Då räddningstjänsten avråder från eldning ska mycket stor försiktighet iakttagas i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd, gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

- Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr.

- Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.

- Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid finnas i närheten, även vid eldning i liten omfattning.

Eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

 

Här hittar du mer information:

https://www.gotland.se/48632 Länk till annan webbplats.

Kontakt