Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hög statlig närvaro på Gotland

Gotland är ett av de län i landet som har flest antal statliga arbetstillfällen per invånare, det visar den kartläggning som länsstyrelserna tagit fram på regeringen uppdrag.
- Resultatet visar att gotlänningarna har nära till statlig service jämfört med många andra delar av landet, säger Anders Flanking, landshövding på Gotland.

I uppdraget ingick bland annat att redovisa vilka statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls.

Redovisningen visar att en stor majoritet, 275 av Sveriges 290 kommuner, har statlig närvaro. Endast 15 kommuner saknar i dagsläget statliga arbetsställen, det vill säga platser där myndigheter är verksamma. Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige.

Utredningen visar att gotlänningarna har god tillgång till statliga serviceställen. På Gotland finns också ett stort antal statliga myndighetsarbetsställen, vilket placerar Gotland på en fjärde plats bland länen i landet.

– Centrala statliga myndigheter utanför storstäderna skapar arbetstillfällen och legitimitet för verksamheterna vilket också understryks av regeringen, säger Anders Flanking.

I rapporten redovisas också en bild av samverkan mellan myndigheter för att upprätthålla en närvaro i olika delar av landet och tillgängliggöra myndighetens service till medborgarna. Rapporten ska bidra till det samlade kunskapsunderlag som regeringen efterfrågat och kunna ligga till grund för en förstärkning av den statliga närvaron och säkerställa en ökad koordinering av den statliga servicen och närvaron i landet.

Rapport: kartläggning av statlig närvaro och service i länen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kontakt