Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försvarsministern: ”Arbetet på Gotland kan inspirera andra”

Ett av målen i planen är att identifiera Försvarsmaktens behov av stöd i händelse av höjd beredskap eller krig.

Ett av målen i planen är att identifiera Försvarsmaktens behov av stöd i händelse av höjd beredskap eller krig.

Den 4 juni mötte länsledningen försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Mikael Damberg för en delredovisning om arbetet med att stärka totalförsvarets förmåga på Gotland.


I december 2017 gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att, i dialog med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra berörda aktörer, genomföra ett projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret på Gotland. Den 4 juni lämnade myndigheterna in sin andra delredovisning till försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Mikael Damberg. Utöver ministrarna närvarade omkring 25 tjänstemän från flera departement.

– Vi fick en hel timme med dem, vilket jag tycker visar hur viktigt och intressant de anser att vårt arbete på Gotland är. Vi fick mycket beröm och det var uppenbart att de tycker att vi är på rätt väg, konstaterar Kicki Scheller, försvarsdirektör vid länsstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas årligen fram till en slutredovisning i februari 2021.
I den nu överlämnade delrapporten har Länsstyrelsen i Gotlands län och Försvarsmakten tagit fram en utvecklingsplan för en struktur för samverkan och organisation inom totalförsvaret på Gotland mellan myndigheter, kommun, regioner och privata aktörer inom samhällsviktiga områden.

Enligt planen ska bland annat Försvarsmaktens behov av stöd inom dessa områden i händelse av höjd beredskap och ytterst i krig vara fastställda och länsstyrelsen ska, när uppdraget är färdigt, kunna ge stöd till Försvarsmakten. Det ska också finnas fungerande rutiner för ledning, informationsinhämtning och delning av information mellan myndigheter och andra berörda aktörer.

Det arbete som görs på Gotland kan komma att tjäna som förebild vid uppbyggnaden av strukturer för totalförsvarets aktörer i andra delar av landet mer långsiktigt.

– Arbetet med att bygga upp ett modernt totalförsvar kommer att ta lång tid och kräva att många aktörer gör sin del. Det arbete som görs på Gotland kan komma att inspirera andra i deras fortsatta arbete, säger försvarsminister Peter Hultqvist.


Kontaktperson:
Kicki Scheller, försvarsdirektör
Telefon: 010-223 92 88
E-post: kicki.scheller@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss