Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvaret övas för att rusta Gotland att möta angrepp

I höst övas samverkan mellan samhällets aktörer i händelse av höjd beredskap. Illustration: MSB

I höst övas samverkan mellan samhällets aktörer i händelse av höjd beredskap. Illustration: MSB

Hur ska samhället prioritera sina resurser om vi utsätts för en allvarlig samhällsstörning eller till och med ett väpnat angrepp? Detta ska myndigheter och organisationer på Gotland öva i september.

Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor på Gotland.

Den 3-4 september genomförs en regional samverkansövning på Gotland, kallad RSÖ 2019. Övningen ska bidra till att öka Gotlands motståndskraft. I scenariot har det under en längre tid funnits säkerhetspolitiska spänningar i närområdet. Därefter förvärras det säkerhetspolitiska läget hastigt och regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Totalförsvaret aktiveras och Gotland måste förberedas för att möta ett eventuellt väpnat angrepp.

I den regionala samverkansövningen RSÖ 2019 kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på lokal och regional nivå. Vi ska också öva hur samhällsaktörer måste samverka med varandra så att samhällskritiska funktioner kan fortsätta att fungera, med målet att Gotland ska klara att stå emot ett eventuellt väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter. Syftet med RSÖ 2019 är även att Gotland ska vara väl förberett inför nästa års nationella övning: Totalförsvarsövning 2020 – TFÖ 2020.

Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Gotland för krig. Gotlands totalförsvar ska skydda och försvara ön, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja utöva påtryckningar eller angripa vårt land.

Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på Gotland, och har ett nära samarbete med bland annat Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen och Region Gotland när det gäller att stärka krisberedskapen och totalförsvaret på ön. Genom att förbereda oss och öva för att möta olika typer av kriser och samhällsstörningar skapar vi tillsammans ett mer robust samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

– Vi tar vår uppgift som Gotlands högsta totalförsvarsmyndighet på största allvar. Vi arbetar hårt tillsammans med andra myndigheter, organisationer och näringsliv för att på olika nivåer stärka samhällets motståndskraft. Därför är det av stor betydelse för oss att få öva som en del i våra förberedelser, säger Peter Molin, tf landshövding.

Kontakt