Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Baptistkapell blir byggnadsminne

Baptistkapellet Salem i Grötlingbo

Länsstyrelsen har beslutat att förklara Batistkapellet Salem i Grötlingbo för byggnadsminne.

– Baptistkapellet bidrar med flera kulturhistoriska värden som är relevanta både regionalt och nationellt. Länsstyrelsens bedömning är att fastigheten har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, säger Susanne Hallander, kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Baptistkapellet Salem utgör en typisk frikyrkobyggnad från tiden omkring sekelskiftet och är en god representant för folkrörelsen i allmänhet och väckelserörelsen i synnerhet.

– Baptistkapellet är ett fint exempel på en byggnad som hade stor betydelse för socknens och landsbygdens invånare och manifesterar vad som var möjligt att åstadkomma genom gemensamma ansträngningar, säger Susanne Hallander.

I beslutet om att byggnadsminnesförklara kapellet skriver länsstyrelsen att miljön är så gott som intakt sedan tillkomsttiden och att kapellet har genomgått mycket få förändringar. Förutom byggnadshistoriska och byggnadstekniska värden finns där arkitekturhistoriska värden såväl interiört som exteriört.

– Bebyggelsen är mycket välbevarad. Interiört finns samtliga funktionsstyrda detaljer bevarade såsom läktare, podium och dopgrav, säger Susanne Hallander.

Byggnadsminnesförklaringen innebär att byggnaden ska bevaras för eftervärlden, vilket bland annat innebära att byggnadsminnet ska underhållas på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

På Gotland finns det idag 380 byggnadsminnen.

Kontakt