Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Officerare fick lära sig mer om civil krishantering

Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län, möter officerare.

Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län, möter officerare.

Samarbetet och kunskapsutbytet mellan Försvarsmakten och det civila samhället fortsätter. Nyligen utbildade länsstyrelsen officerare i civil krishantering.

När elever från den Högre specialistofficersutbildningen vid Militärhögskolan Halmstad övade på Gotland fanns länsstyrelsen med.

Specialistofficersutbildningens fältövning hade fokus på de gemensamma ansträngningar som krävs för att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.
Simon Härenstam från Länsstyrelsen i Gotlands län höll, som en del i officerarnas utbildning, ett pass där ökad kunskap om civil krishantering och totalförsvarets uppbyggnad var på agendan.

– Det är viktigt att Försvarsmakten har med perspektivet hur samhället och befolkningen kan påverkas av den militära planläggningen och närvaron. Vi från civila myndigheter och Försvarsmakten måste arbeta och fungera tillsammans inom ramen för totalförsvaret i en kris- eller krigssituation för att vi ska ha bästa möjliga förutsättningar att hantera påfrestningar i samhället och ytterst krig, säger Simon Härenstam.

Läs mer:

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/05/gemensamma-operationer-i-fokus/ Länk till annan webbplats.


Kontakt