Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Närmare 1 miljon kronor till integrationssatsningar

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att bevilja drygt 950 000 kronor i bidrag till två integrationsprojekt som drivs av Region Gotlands vuxenutbildning. Den största potten pengar går till projektet ”Steget-ut”, ett komplement till Sfi-utbildning för elever med kort skolbakgrund.

Inom projektet Steget-ut får ett 70-tal elever med kort skolbakgrund en utbildning under tio veckor där svenskundervisning varvas med en praktisk introduktion till samhälls- och arbetslivet. Projektet pågår till och med maj 2020, och tanken är att utbildningen därefter ska ingå i det ordinarie kursutbudet. Steget-ut beviljas 900 000 kronor i bidrag, det högsta belopp som länsstyrelsen hittills har beviljat ett integrationsprojekt.

– Insatser för etablering i arbets- och samhällslivet är oerhört viktiga, inte bara för den enskilde individen utan även för integrationen och Gotlands behov av kompetensförsörjning. Vi gratulerar vuxenutbildningen och önskar dem varmt lycka till med sitt viktiga arbete, säger Annette Johansson, integrationsstrateg vid länsstyrelsen.

– Steget-ut hoppas vi kan bli ett sätt att lotsa våra deltagare till ett väl fungerande samhällsliv. Under sommar och höst kommer vi att leta efter mentorer som vill delta i projektet, säger Eva Elisdotter, biträdande rektor vid Vuxenutbildningen Gotland, som ansvarar för Sfi.

Det andra projektet som får stöd i årets tilldelning, Jympa för nyanlända män och familjejympa, drivs även det av vuxenutbildningen. I samverkan med Friskis & Svettis ska nyanlända män inom sin vuxenutbildning erbjudas träning, föreläsningar och workshops med inriktning på folkhälsa. Syftet är att stärka välmåendet och hälsan för den här gruppen. Länsstyrelsen har tidigare beviljat vuxenutbildningen medel till jympa för nyanlända kvinnor.

– Fysisk träning leder inte bara till att man mår bättre. Träningsanläggningarna i sig är också en arena för integration. Genom att träna med andra kommer man närmare samhällsgemenskapen, säger Eva Elisdotter.

Kontakt