Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Slutlig rösträkning

Med början måndagen den 27 maj 2019 verkställer Länsstyrelsen i Gotlands län slutlig rösträkning av de röster som avgetts vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Du som vill se hur räkningen går till är välkommen till länsstyrelsens lokaler på Visborgsallén 4 i Visby, från klockan 10.00.

Kontakt