Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu rensas gotländska stränder på släke

En grävskopa skyfflar bort släke på en strand.

Släke tas upp vid Sandhamn i Fröjel. Foto: Bertil Elowson

Under 2019 får 16 projekt på Gotland så kallat LOVA-bidrag för att skörda släke, det vill säga ilandflutet sjögräs och tång, på gotländska badstränder. Satsningen bidrar både till en förbättrad havsmiljö och till finare stränder för sol- och badsugna.

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt och är ett statligt bidrag finansierat av Havs- och vattenmyndigheten. Inom LOVA prioriteras projekt som minskar övergödningen i Östersjön och Västerhavet. I årets gotländska tilldelning får 16 släkeprojekt från Fårö i norr till Storsudret i söder dela på 1,3 miljoner kronor.

– Släke innehåller mycket näring som bidrar till övergödning av havet. När vi får bort släken från stränderna minskar dessutom syreförbrukningen i grunda havsvikar och de blir friskare, säger My Mattsdotter Björk, handläggare på länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

På åkrarna kan släken däremot göra nytta. Den släke som tas upp inom de olika projekten ska användas som gödning inom lantbruket.

– Tack vare sitt höga näringsinnehåll är släke användbart som gödningsmedel. Det man bör vara lite observant på är att släke kan innehålla relativt höga halter av kadmium. Halterna kan variera stort mellan olika släkeskördar vilket gör att provtagning är att rekommendera innan man sprider det på åkrarna, säger My Mattsdotter Björk.

LOVA-bidrag kan sökas av kommuner och av ideella sammanslutningar och man kan få ersättning för upp till 80 procent av den totala kostnaden för åtgärden.

– Många ideella föreningar har valt att medfinansiera åtgärderna med eget arbete. LOVA är ett miljöstöd som innebär ett ökat engagemang och gemenskap i socknarna, något som vi ser mycket positivt på, säger Pia Lindberg, LOVA-handläggare på länsstyrelsen.

Kontakt