Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler unga lantbrukare kan få startstöd

Nu öppnas återigen möjligheten för unga lantbrukare att söka startstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Intresset för startstödet har varit stort på Gotland och pengarna har tidigare tagit slut.

Landsbygdsprogrammet är nu inne på sitt sjätte år. I och med att stödperioden närmar sig sitt slut görs en översyn av olika åtgärders budget och det finns vissa möjligheter att flytta pengar till åtgärder där det finns särskilt stort behov. Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att tillföra pengar till startstödet eftersom det där finns fortsatt efterfrågan. Pengarna, totalt 2 miljoner kronor, tas från budgeten för ett investeringsstöd inom jordbruk.

– Det känns bra att vi kan omfördela medel till områden där de gör bäst nytta just på Gotland, säger Kjell Genitz, handläggare av landsbygdsstöd på länsstyrelsen.

Startstödet är en premie som ska underlätta för unga att starta en verksamhet eller att genomföra ett ägarskifte. Den som är under 40 år och startar eller tar över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag inom primärproduktion får söka stödet. Det kan handla om verksamheter inom mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling samt vilt- eller hästuppfödning. Sökanden har 24 månader på sig efter uppstart att söka stödet.

Startstödet är på 250 000 kronor och betalas ut i två omgångar.

– Startstödet fyller dubbla funktioner. Det är både en ekonomisk uppmuntran för att komma igång och ger en tydlig signal att samhället satsar och tror på lantbruksnäringen, säger Kjell Genitz.

Hittills har 18 personer på Gotland fått startstöd. Nu öppnas möjligheten för ytterligare åtta sökande. Varje ansökan prövas och poängsätts utifrån nationellt fastställda urvalskriterier för att pengarna ska gå dit där de kan göra största möjliga nytta.

Kontakt