Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Firar demokratins genombrott

Åsa Lindestam

Förste vice talman Åsa Lindestam (S). Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Riksdagens förste vice talman, Åsa Lindestam (S), besöker Gotland den 26 och 27 maj. Besöket sker mot bakgrund av att riksdagen uppmärksammar 100 år av demokrati i Sverige.


– Vi vill öka kunskapen om demokratins genombrott. Syftet är också att inspirera till samtal om vad demokrati är och om vilka utmaningar demokratin står inför, säger Åsa Lindestam, förste vice talman.

Under åren 2018 – 2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Detta uppmärksammas bland annat genom att riksdagens talman och de vice talmännen besöker alla län i landet. Gotland är det andra länet som besöks i den riksomfattande turnén.

Åsa Lindestam inleder besöket med att inviga utställningen Fira demokratin på Gotlands Museum. Utställningen har producerats på initiativ av riksdagen. Invigningen äger rum klockan 13.00 söndagen den 26 maj. I anslutning till invigningen arrangeras också ett föredrag om kafferepets betydelse för demokratin. Under måndagen kommer Åsa Lindestam bland annat att besöka Wisbygymnasiet och möta elever för att samtala om demokrati. Skolbesöket avslutas med en gemensam lunch i skolmatsalen.

Under Gotlandsbesöket kommer Åsa Lindestam också att besöka Uppsala universitet - Campus Gotland, Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD), länsstyrelsens valorganisation samt Gotlands idrottsförbund och Studieförbundet vuxenskolan.

Bakgrund
För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott. Som ett led i firandet kommer talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden att resa runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Kontakt