Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bra gensvar på betesmarksförmedlingen

Kor betar på en strandäng.

Foto: Gunilla Lexell

En betesmarksförmedling behövs på Gotland. Det kunde vi på länsstyrelsen konstatera så fort vi öppnade den webbaserade tjänsten i början av april.

Nu är det drygt en månad sedan vi startade upp vår webbaserade tjänst där länsstyrelsen fungerar som en länk mellan djurhållare och markägare. Det har från dag ett funnits intresse, och både djur och marker kommer kontinuerligt in till förmedlingen. Det gör att ett flertal matchningar kunnat göras relativt omgående.

– Vi har kunnat koppla ihop både små och stora markägare med djurhållare i behov av mark. Det har handlat om allt från några hästar som behöver bete till stora gårdar där betesmarken för nötkreatur inte räcker till, säger Maude Fyrenius, handläggare på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Alla typer av betesmark är fortsatt efterfrågad i förmedlingen, såväl mindre som större arealer. Om marken är ostängslad är det ändå värt att anmäla den till förmedlingen. Många djurhållare är beredda att ordna detta själva.

– Just nu är det många djurhållare med nötkreatur som söker betesmarker, gärna för långsiktiga samarbeten, säger Maude Fyrenius.

Förmedlingen bygger på att djur- eller markägare som önskar förmedlingshjälp fyller i ett formulär på länsstyrelsens webbplats med information om sina djur respektive sin tillgängliga mark. Länsstyrelsen gör sedan en matchning och föreslår passande samarbetspartners. De som väljer att samarbeta ansvarar själva för att komma överens om villkor för samarbetet och att skriva avtal.

Kontakt