Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationskampanj ska få fler att berätta om sina fornfynd

En hand håller i ett silvermynt.

Under våren och sommaren gräver vi i våra trädgårdar, plöjer våra åkrar och rör oss i naturen, och det är då de flesta fornfynd hittas i våra marker. Men hur ska man egentligen bete sig om man hittar ett föremål som kan vara ett fornfynd? Det vill Länsstyrelsen i Gotlands län och Riksantikvarieämbetet informera om i en ny gemensam nationell filmsatsning.

Gotland är som bekant ovanligt rikt på fornlämningar. Kulturlandskapet på ön är väl bevarat från vikingatiden fram till idag och den kalkrika marken gör att även lämningar från stenåldern bevaras väl. På Gotland hittas också många fornfynd, inte minst i form av mynt och silverföremål.

– Ett fornfynd behöver inte vara ett mynt eller ett smycke, det kan också vara hela eller delar av redskap, vapen eller keramik som tillverkats före år 1850, säger Therese Lindström, arkeolog och kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Med den gemensamma filmen vill länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet uppmana eventuella fornfyndsupphittare att höra av sig och berätta om sina fynd.

– Fornfynd tillhör oss alla och kan bidra till mer kunskap om vår gemensamma historia. Om man hittar något som man tror kan vara ett fornfynd ska man höra av sig till oss på länsstyrelsen. Man ska helst inte plocka upp fyndet ur jorden utan ringa till oss så att vi kan komma ut och besiktiga platsen först, säger Therese Lindström.

Filmen kommer under våren och sommaren att visas på myndigheternas hemsidor och på sociala medier. Filmen är inspelad på Gotland men är aktuell i hela landet och kommer att kunna användas av Sveriges samtliga länsstyrelser.

– I filmen informerar vi om vad man ska göra om man hittar ett fornfynd. Tanken är att den ska följas av ytterligare en film där vi går in mer på vad som händer med fyndet efter att man har lämnat in det och hur inlösen fungerar, säger Anna Östling, handläggare för inlösens/hittelönsärenden på Riksantikvarieämbetet.

Kontakt