Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för Krisberedskapsveckan 2019

SVT-journalisten Patrik Widegren intervjuar Region Gotlands beredskapschef Christer Stoltz under Krisberedskapsveckan 2019.

SVT-journalisten Patrik Widegren intervjuar Region Gotlands beredskapschef Christer Stoltz under Krisberedskapsveckan 2019.

Krisberedskapsveckan är över och vi hoppas att den givit både kunskap och inspiration till hushållen att stärka sin egna hemberedskap!

Den tredje Krisberedskapsveckan i Sverige är avslutad, men inte arbetet med att göra Gotland och resten av landet motståndskraftigare för olika typer av kriser. En rad myndigheter, organisationer och företag arbetar på olika vis för att göra verksamheterna robustare, samtidigt som att allmänhetens intresse för frågorna är stort, att döma av aktiviteten i sociala medier.

Region Gotland, frivilligorganisationerna, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län vill tacka alla som på olika sätt engagerat sig under veckan, som tagit chansen att lära sig mer om krisberedskap, som gillat och delat inlägg och som därmed hjälpt till att sprida budskapet. Länsstyrelsen har i anslutning till veckan publicerat ett dussin inlägg på sin Facebook, som i skrivande stund nått sammanlagt 25 000 personer!

Ett särskilt tack till familjen Björklund i Visby som gav Krisberedskapsveckan 2019 extra uppmärksamhet när de under ett par dygn stängde av el och vatten för att prova sin egen hemberedskap.

Dessutom valde hundratals att göra vårt quiz med krisberedskapstema. Vinnarna kommer att dras i slutet av veckan.

Mer intressant information finns på MSB:s sida https://www.dinsakerhet.se/ Länk till annan webbplats.

Den som behöver grundläggande tips för att komma igång med sin egen hemberedskap får det här av Christer Stoltz, Region Gotlands beredskapschef!

Kontakt