Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: nya bevarandeplaner

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 10 maj 2019 reviderat och fastställt nya bevarandeplaner för följande fyra Natura 2000-områden; Bojsvätar SE0340118, Bungenäs SE0340158,
Fide prästänge SE0340129 och Hejnum Kallgate SE0340147.

Bevarandeplanerna i sin helhet kommer att finnas att ta del av på www.lansstyrelsen.se/gotland samt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten.

Bevarandeplanerna medför i sig inga nya regler med rättsverkan för någon part, utan hänvisar till gällande regelverk vid behov. Fastställda bevarandeplaner kan ej överklagas.

Kontakt