Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Familjen Björklund.

I anslutning till Krisberedskapsveckan 2019 provar Karin, Alva, Elon och Andreas Björklund i Visby sin egen hemberedskap.

Hur klarar sig en familj när elen och vattnet är utslaget, när spisen inte fungerar och toaletten inte går att spola? Under Krisberedskapsveckan, vecka 19, låter vi en Visbyfamilj prova sin hemberedskap.

Sveriges hushåll rekommenderas ha egna förråd av mat, vatten och andra förnödenheter så att de klarar åtminstone en vecka utan samhällets stöd, i händelse av allvarligare samhällsstörningar.

På initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arrangeras för tredje året Krisberedskapsveckan i kommuner över hela landet

– På Gotland samarbetar under veckan Region Gotland, de frivilliga organisationerna, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län för att höja gotlänningarnas krismedvetenhet och hemberedskap, säger Christer Stoltz, beredskapschef vid Region Gotland.

Den som tänkt till innan och gjort vissa förberedelser i sitt hem har bättre chanser att klara en allvarligare samhällsstörning som längre elavbrott, leverans av livsmedel till Gotland eller svåra oväder. Arrangörerna på Gotland samarbetar under veckan med familjen Björklund på Terra Nova i Visby.

– Familjen har sedan tidigare tänkt igenom hur de ska klara sin försörjning av mat, vatten, värme, hygien och kommunikationer i händelse av kris. De har ett eget litet förråd av mat och enkel utrustning som sovsäckar, campingkök och radio som inte är beroende av elnätet, säger Amy Rankin, beredskapshandläggare vid länsstyrelsen.

Krisberedskapsveckan smygstartar redan i helgen för familjen Björklunds del. Från fredag eftermiddag 3 maj till söndag kväll 5 maj kommer de att bryta el och vatten i sin bostad i syfte att prova hur de på bästa vis kan leva så normalt som möjligt, trots att samhället är utsatt för påfrestningar.

Aktiviteter för allmänheten under vecka 19:

Måndag 6 maj klockan 18.00-20.00 bjuder vi in till Almedalsbiblioteket i Visby (hörsal E22) för en kväll med temat ”Vad händer när stormen slår till?” Region Gotland och länsstyrelsen berättar om arbetet kring stormen Alfrida som drabbade delar av Sverige i början av året, och om myndigheternas olika roller vid samhällsstörningar. Frivilligorganisationerna redogör för hur de kan stötta vid kris. Dessutom får man möta Levi Bengtsson, den gotländska deltagaren i SVT-serien ”Nedsläckt land”, och har möjlighet att vinna en krislåda!

Fredag 10 maj klockan 12.00-17.00 har man på Östercentrum i Visby chans att möta flera av Frivilligorganisationerna som finns representerade på ön. Organisationerna berättar om sitt arbete och hur privatpersoner kan engagera sig för att stärka samhället i fred, kris och krig. Man får möjlighet att lära sig mer om hur den egna hemberedskapen kan stärkas, och kan även här vinna en egen krislåda.


Frågor om Krisberedskapsveckan 2019 på Gotland?


Amy Rankin, beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-22 39 409
E-post: amy.rankin@lansstyrelsen.se


Christer Stoltz, beredskapschef, Region Gotland
Telefon:
E-post: christer.stoltz@gotland.se

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss