Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogsinventering på Gotland

En solig skogsglänta i en värdefull skog

Under sommaren och hösten 2019 kommer länsstyrelsen att inventera äldre barrskog på Gotland. Inventeringen sker på uppdrag av Naturvårdsverket och syftet är att kartlägga skogar med höga naturvärden.

Barrskog som är minst hundra år gammal är i fokus och det är i första hand skogar i och omkring Bäl, Vallstena, Gothem och Stenkumla socknar som kommer att besökas. Att inventeringen görs just i dessa områden beror på att här finns många gamla orörda skogar som kan ha höga naturvärden.

– Vi kommer särskilt att leta efter livsmiljöer för sällsynta och hotade arter. Det kan till exempel vara gamla eller döda träd och skogsgläntor – speciella naturmiljöer som man inte hittar överallt, berättar Sebastian Bolander, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

De skogar som kommer att inventeras har inget skydd idag. Om de visar sig ha höga naturvärden så kommer en kontakt att tas med markägaren.

– Att en skog har höga naturvärden innebär inte nödvändigtvis att marken kommer att skyddas formellt. I första hand handlar det om att informera markägare om de höga naturvärdena och prata om vad det kan innebära för dem, säger Sebastian Bolander.

Kontakt