Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Region Gotland får tre miljoner kronor för totalförsvarssatsning

Samarbetsavtal om totalförsvarssatsning

Länsstyrelsen och Region Gotland har idag undertecknat en överenskommelse som innebär att regionen får tre miljoner kronor för att intensifiera arbetet med att utveckla totalförsvaret på ön.

Överenskommelsen betyder att Region Gotland under de kommande två åren ska utveckla totalförsvarsplaneringen inom hälso- och sjukvård, omsorg och kommunalteknisk försörjning. 

– Region Gotland ansvarar för många samhällsviktiga funktioner. Dagens undertecknande är en viktig del i arbetet med att stärka Gotlands totalförsvarsförmåga, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör vid länsstyrelsen.

Med dagens överenskommelse får regionen en mer aktiv roll i den särskilda utvecklingssatsningen som leds av Försvarsmakten och länsstyrelsen. Regiondirektör Peter Lindvall kommer själv att ingå i styrgruppen för projektet.

– Målet är att vi under de kommande åren ska höja vår generella förmåga att hantera arbetsuppgifter inom hela beredskapstrappan, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Den särskilda totalförsvarssatsningen som nu genomförs på Gotland ska utgå från befintliga samhällsstrukturer vilket innebär att de kommande årens arbete kommer att inkludera stora delar av det gotländska samhället.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss