Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får gotlänningarna hjälp att resa klimatsmartare

Paula Cederberg Ahlsten är redo att inspirera gotlänningarna till bättre resvanor.

Paula Cederberg Ahlsten är redo att inspirera gotlänningarna till bättre resvanor.

Gotlänningarna kan bli ännu bättre på att välja miljövänliga alternativ när de tar sig mellan hemmet och arbetet. Paula Cederberg Ahlsten är nyanställd som reserådgivare i projektet Hållbara transporter och arbetar med att ändra beteendet kring arbetspendlingen.


I fjol startade det treåriga projektet Hållbara transporter på Gotland. Syftet med projektet är att bidra till det nationella målet att sänka växthusgasutsläppen från transporter med 70 procent till år 2030.

Paula Cederberg Ahlsten började arbetet som reserådgivare i mars i år med syfte att minska klimatpåverkan från gotlänningars arbetspendling.

– För de flesta gotlänningar är bilen förstahandsvalet när man transporterar sig. Mitt uppdrag handlar om att försöka få folk att testa andra sätt att ta sig till jobbet. Det kan leda till nya, goda resvanor – kanske inte alla dagar i veckan, men åtminstone de dagar som passar dig själv bäst, säger hon.

En viktig del av tjänsten är samverkan med Region Gotlands kollektivtrafiksenhet, där Paula också har sin arbetsplats, kring möjliga kollektivtrafiklösningar som skulle gynna mer hållbara resvanor. På så sätt kan projektet bidra till utvecklingen av framtidens kollektivtrafik på ön.

Paula är kommunikatör och har tio års erfarenhet av att jobba med hållbarhet och beteendeförändring, då främst inom området ekologisk mat och lantbruk. Utöver reserådgivning har Paula ett brinnande engagemang även inom ett annat hållbarhetsområde; den gotländska ullproduktionen och hur den kan utvecklas. Hon driver även ett modeföretag med en kollega. I det nya uppdraget som reserådgivare ser hon utmaningar, men också många möjligheter till positiva förändringar.

– Jag har stor respekt för att det är svårt att bryta mönster, men med reserådgivningen hoppas jag bli en hjälp på traven att komma igång. Ju fler vi blir som cyklar och reser kollektivt, desto större satsningar kommer att göras inom de områdena från politiskt håll, tror Paula.

Reserådgivningen innebär ett samarbete med gotländska arbetsgivare som vill bidra till hållbarhet.

– I samråd med arbetsgivaren gör jag en resevaneundersökning bland personalen. Detta följs upp med en workshop där jag tillsammans med de anställda hittar olika sätt och alternativ till att ta steget att lämna bilen hemma. Här har arbetsgivaren stort inflytande genom att faktiskt underlätta för sina anställda att sänka tröskeln för hållbara möjligheter. Det kan till exempel innebära allt från cyklar som man kan få låna för att pendla till jobbet med, till att företaget sponsrar busskort.

Att välja mer klimatsmarta färdsätt för sin arbetspendling har flera goda bieffekter. Genom att gå eller cykla får man vardagsmotion och det är något som i sin tur kan bidra till att man blir mindre stresskänslig och får minskad sjukfrånvaro på jobbet. De företag som uppmuntrar sina anställda till hållbar arbetspendling blir på så vis en mer attraktiv arbetsplats, som tar ett ansvar både vad gäller miljö och hälsa.

Projektet Hållbara Transporter drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län, där Anna Sorby är projektledare.

– Paula är ett oerhört uppskattat tillskott i projektet, med sin positiva energi och kreativa idéer är jag övertygad om att hon kommer att inspirera många gotlänningar till nya resvanor de kommande två åren, säger Anna.

Finansieringen till projektet Hållbara Transporter, som pågår till och med sista juli 2021, kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.

För mer information, kontakta:

Paula Cederberg Ahlsten
Telefon: 0498-269693
E-post: paula.cederberg-ahlsten@gotland.se

Kontakt