Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårdinsatser i värdefulla kalkbruksmiljöer planeras

Kalkugn vid Lörgeudd.

Foto: Tor Sundberg

Länsstyrelsen gör under 2019 flera insatser för att vårda historiska kalkbruksmiljöer på Gotland. Till hösten kommer exempelvis två kalkugnar på Lörgeudd i Hellvi att vårdas och rensas på växtlighet.

Redan på medeltiden började man att bränna kalk till murbruk på Gotland och under 1600-talet tog exporten av bränd kalk fart. Runt om på ön finns rester av kalkugnar och kalkugnsmiljöer som utgör en viktig del av Gotlands näringslivshistoria. Eftersom många gotlänningar har kalkbruksarbetare i sina släktträd är det dessutom miljöer som berör många människor.

– Under 2019 fortsätter de vårdinsatser vid kalkbruksmiljön Barläst i Lärbro som påbörjades 2018. Även Bläse kalkbruksmuseum får under 2019 stöd till vårdinsatser från länsstyrelsen, berättar Tor Sundberg, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Nu har länsstyrelsen dessutom beslutat att bevilja nästan 62.000 kronor i bidrag till vård av två kalkugnar på Lörgeudd i Hellvi. Lörgeudd, mittemellan Kyllaj och Smöjen, är en liten kalkbruksmiljö med anor från 1600-talet. Där finns en välbevarad kalkugn från 1800-talet, en äldre kalkugnsruin och ruiner av kalklador. Båda kalkugnarna är fornlämningar.

– Bidraget kommer att användas till växtröjning och fogning av murverk. Lörgeudd är relativt välbesökt och det finns ett stort intresse bland allmänheten att Gotlands äldre kalkugnsmiljöer bevaras och hålls tillgängliga. Det känns därför bra att vi kan prioritera att säkra dessa kalkugnar, som är en värdefull del av kalkbrukshistorien på norra Gotland, säger Tor Sundberg.

Kontakt