Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om interimistiskt förbud vid naturreservatet Ekstakusten

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 8 april 2019 fattat ett beslut om interimistiskt förbud att utöva täktverksamhet inom Ekstakustens naturreservat.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län senast den 3 maj 2019. Diarienummer 511-1417-19 bör anges vid överklagan.

Kontakt