Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen överprövar detaljplan

Länsstyrelsen väljer att överpröva Region Gotlands detaljplan för Rute Stora Valle 1:16. Det främsta skälet är att det saknas en hållbar lösning för vatten- och avloppsförsörjning i området.

– Vår bedömning är att den nuvarande planen kan innebära en hälsorisk för människor då Region Gotland inte visat att området har en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på enheten för samhälle och kulturmiljö vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut innebär att Region Gotland nu har fram till den 28 juni på sig för att komma in med kompletteringar. Länsstyrelsen kommer sedan att pröva om planen ska upphävas eller inte.

– Målet är att det ska bli så bra som möjligt för de människor som bor i området och att detaljplanen ska godkännas av alla instanser, säger Unni Karlsson.

Kontakt